BEM-Kunnossapito-ohjelma on tehokas työkalu kiinteistön suunnitelmallisen kunnossapito-ohjelman luomiseen ja ylläpitoon

Kunnossapito-ohjelman avulla varmistetaan tarpeenmukaisten toimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen ja dokumentointi. Tiedon koonti on vaivatonta ja tiedot on helppo raportoida oikeille osapuolille.

BEM-Kunnossapito-ohjelma on tehokas työkalu kiinteistön suunnitelmallisen kunnossapito-ohjelman luomiseen ja ylläpitoon

Suunnitelmasta todellinen kunnossapito-ohjelma

Kunnossapito-ohjelmalla turvataan kiinteistössä suoritettavien kunnossapitotoimenpiteiden oikea-aikaisuus. Korjaava ja ennakoiva kunnossapito auttavat tehostamaan kunnossapidon prosessia merkittävästi.

Palvelun käyttö ei aiheuta ylimääräistä työtä eikä ylimääräisiä toimenpidelistauksia talousarvion laadintavaiheessa. Järjestelmään voidaan dokumentoida investointihankkeet, ennakoimaton kunnossapito, kuntotutkimukset, vuosikorjausohjelmat sekä toiminnalliset muutokset.

Yhdessä Buildercomin Käyttöiät- ja kunnossapitojaksot-moduulin kanssa käytettynä saadaan hyödynnettyä keskimääräistä käyttöikä- ja kunnossapitojaksotietoa kunnossapidon ohjelmoinnissa.

Tiedon koonti ja raportointi on helppoa ja nopeaa, ja tietoa voidaan tarkastella myös reaaliajassa. Järjestelmä muodostaa myös arvokkaan kunnossapitohistorian kiinteistön omistajalle.

Ominaisuudet

 • Kohteen kunnossapitosuunnitelman tallennuspaikka
 • Tilauskirjeen muodostaminen kunnossapitoohjelman toimenpiteiden tilaamiseksi
 • Valokuvien ja muiden havainnollistavien dokumenttien liittäminen tehtyihin toimenpiteisiin
 • Kunnossapitotoimenpiteiden tuominen suoraan kerätyistä korjaustarpeista sekä kohteessa tehdyistä tarkastuksista
 • Toteutuneiden kustannusten seuranta
 • Kunnossapito-ohjelman hallinta sekä kohdekohtaisesti että useiden kohteiden laajuisesti
 • Toiminnallisuus on mukautettavissa asiakkaan liiketoimintaa tukevaksi
 • Laajat raportointiominaisuudet

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!