Kiinteistöissä tapahtuville pienille töille

BEM-Pientyöt on pientyöpankki, jonka avulla hallitset helposti dokumentointia ja saat talteen kaiken tiedon kiinteistöjen erilaisista pienistä kunnossapito- ja tilamuutostöistä. BEM-Pientyöt tarjoaa tilaajalle ja kumppaniverkostolle yhteisen, projektipankkia vastaavan ympäristön helppokäyttöisenä takaamaan hankkeidesi tehokkaan tiedonhallinnan ja tiedon talteenoton.

Kiinteistöissä tapahtuville pienille töille

Tehostaa toimintaa

 • Pientöiden tiedonhallinta on selkeämpää, ja toiminta samalla tehokkaampaa, kun tarvittava tieto on käytettävissä oikea-aikaisesti
 • Pientöissä syntyvä, koko rakennuksen tiedonhallinnan kannalta arvokas tieto saadaan talteen, ja sitä on mahdollista hyödyntää teknisen tiedon ajantasaistamisessa, jatkohankkeiden lähtötietona sekä ylläpidossa.

 

Parantaa laatua

 • Tiedonkulku paranee merkittävästi vähentäen turhia virheitä
 • Tiedonhallinnan laatu parantaa tekemisen laatua
 • Tiedon tuottajat huolehtivat tallentamisesta
 • Tieto saadaan myös seuraavien hankkeiden lähtötiedoksi vaivattomasti

 

Parantaa tietoturvaa

 • Henkilökohtaiset käyttöoikeudet
 • Kaikki kiinteistöihin liittyvä tieto omistajan hallinnassa

OMINAISUUDET

 • Projektipankkia vastaava ympäristö helppokäyttöisenä, kiinteistökohtaisena pientyöpankkina pienille investointi- ja kunnossapito- sekä korjaushankkeille
 • Tiedon haltuun ottaminen koko kiinteistökannan kaikista pienistäkin muutostöistä
 • Liitettävissä kohdenäkymiin ja siten osaksi rakennuttamisen ja ylläpidon kokonaisuutta
 • Metatietopohjainen dokumentinhallinta
 • Pientyökansioiden perustaminen helposti
 • Kopiotilaukset ja kilpailutus
 • Tiedostojen esikatselu
 • Käyttöarkistointi

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!