Informationstjänst för fastighetsunderhåll.

BEM Underhåll

 • Ett verkligt underhållsprogram utifrån underhållsplanen
 • Utförande av regelbundet underhåll och kontroller vid rätt tidpunkt
 • Historikinformationen kan läsas och granskas
 • Transparens vid utförande av underhåll
 • Lokaluppgifter och skötselanvisningar för material samt maskinernas tekniska data är enkla att hitta och upprätthålla
 • Effektivisering av kontrollverksamheten och kvalitetsmätningen med mobila mätningar

Innehåller

 • Underhåll: Underhållsdagbok, Serviceförfrågningar, Servicekalender och Separat fakturerat arbete
 • System och anläggningar
 • Underhållsprogram
 • Undersökningar och recensioner
 • Mobila revisioner för fastighetsförvaltning

Kontakta oss!