Buildercom Oy

Pålitlig expert inom informationshantering

Buildercom Oy som grundades år 2000 är specialiserat på informationshanteringslösningar inom fastighetsunderhåll och byggande. Vi erbjuder SaaS-baserade programvarutjänster för verksamhetseffektivisering både till företag och offentliga samfund. Vår huvuduppgift är att hjälpa våra kunder att utveckla sin affärsverksamhet inom fastighets- och byggnadsbranschen till att bli mer effektiv samt mer lönsam med hjälp av informationsteknologi. Våra tjänster hjälper våra kunder att uppnå betydliga kostnadsbesparingar både vid byggnadsprojekt och inom fastighetsförvaltning.
Över
600
fastighetsägare och byggherrar som våra kunder
Över
13K
fastighetsobjekt i vår tjänst
Över
18K
projektbanker i vår tjänst
Över
8K
företag anslutna till vår tjänst
Över
65K
användare i vår tjänst

Expertistjänsterna

Vi erbjuder expertistjänster för att se till att våra tjänster kan tas i drift lätt och effektivt i alla användargrupper. Till vårt funktionssätt hör även att varje kund omhändertas av deras egen kundansvarsperson, vars uppgift är att se till att våra kunder får full nytta av de tjänster de har köpt.

  • Effektivt idrifttagande av våra tjänster
  • Utbildningstjänsterna
  • Kontinuerligt stöd för användning
  • Koordinering av serviceboken

Kontakta oss!