BEM- och Haltia Fastighetsförvaltning

BEM Fastighetsförvaltning

Målportal som möjliggör hantering av fastigheternas livscykelinformation.

 • Fastighetsregister för hantering av fastigheternas basuppgifter
 • All projektinformation på samma ställe
 • Logisk metadatabaserad dokumenthantering för objekt, byggnader och tomter
 • Effektiv och transparent avtalsledning, även i stora fastighetsbestånd
 • Lagstadgade bygganmälningar till skatteförvaltningen

Innehåller

 • Flera project
 • Dokumenthantering
 • Kontrakt
 • Meddelanden
 • QR-koder
 • SSO (enkel inlogging)
 • Dynamiska användarrättigheter

Haltia Fastighetsförvaltning

Ett omfattande och mångsidigt fastighetsförvaltningssystem för investerare, privata eller offentliga ägare samt fastighetsförvaltare.

 • Täcker alla viktiga processer relaterade till att äga eller hyra en fastighet, från kassaflödeshantering till omfattande fastighetsaffärsrapportering
 • Automatisering av alla typer av uppgifter

Innehåller

 • Fastighetsregister
 • Hyresregister
 • Hyresbok
 • Förbrukningsdebitering
 • Rymdhantering
 • NetShop

Kontakta oss!