FASTIGHETSFÖRVALTNING

Målportal som möjliggör hantering av fastigheternas livscykelinformation

kiinteistötietojärjestelmä kiinteistöjohtamiseen
 • Fastighetsregister för hantering av fastigheternas basuppgifter
 • All projektinformation på samma ställe
 • Logisk metadatabaserad dokumenthantering för objekt, byggnader och tomter
 • Effektiv och transparent avtalsledning, även i stora fastighetsbestånd
 • Lagstadgade bygganmälningar till skatteförvaltningen
projektipankki

BYGGENTREPRENAD

Informationstjänst för byggande

 • En effektiv och modern projektbank samt lätthanterlig småarbetsbank för hantering av såväl stora byggnadsprojekt som små underhållsprojekt.
 • Standardiserad lagring av dokumentation under projektets alla skeden
 • Alla projektuppgifter tryggt på ett ställe och tillgängliga för alla parter
 • Kostnadseffektiv elektronisk konkurrensutsättning
 • Mobila mätningar i anknytning till säkerhet, renhet och kvalitet på byggplatsen

UNDERHÅLL

Informationstjänst för fastighetsunderhåll

kiinteistön huoltokirja
 • Ett verkligt underhållsprogram utifrån underhållsplanen
 • Utförande av regelbundet underhåll och kontroller vid rätt tidpunkt
 • Historikinformationen kan läsas och granskas
 • Transparens vid utförande av underhåll
 • Lokaluppgifter och skötselanvisningar för material samt maskinernas tekniska data är enkla att hitta och upprätthålla
 • Effektivisering av kontrollverksamheten och kvalitetsmätningen med mobila mätningar

EXPERTISTJÄNSTERNA

Vi erbjuder expertistjänster för att se till att våra tjänster kan tas i drift lätt och effektivt i alla användargrupper. Till vårt funktionssätt hör även att varje kund omhändertas av deras egen kundansvarsperson, vars uppgift är att se till att våra kunder får full nytta av de tjänster de har köpt.

 • Effektivt idrifttagande av våra tjänster
 • Utbildningstjänsterna
 • Kontinuerligt stöd för användning
 • Koordinering av serviceboken