BEM-versiopäivitys (16.5.2024)

BEM-palvelusta on julkaistu uusi versio 16.5.2024. Uusi versio sisältää alla mainitut muutokset ja korjaukset.

Muutokset

Dokumentinhallinta Plus: Tiedostojen ja kansioiden lisääminen projektin dokumentinhallintaan

 • Dokumentinhallinta Plus-tuotteeseen on toteutettu uusi ominaisuus joka mahdollistaa tiedostojen ja kansioiden tuonnin dokumentinhallintaan raahaamalla. Ominaisuus pitää erikseen kytkeä päälle organisaatiolle Buildercomin toimesta jotta toiminnon saa käyttöön.
 • Uusi toiminto on toteutettu kansion tiedostolistaukseen. Toiminto aloitetaan klikkaamalla ”Lisää tiedostoja ja kansioita”-nappeja.
  Käyttäjä siirtyy näkymään johon voi raahata haluamansa kansiorakenteen.Tiedostoille on syötettävä metatiedot, joista pakolliset näytetään punaisella taustalla.Tiedostojen metatietoja voi syöttää joko suoraan riviltä tai Syötä kaikille-toiminnolla. Syötä kaikille-toiminnossa syötetyt metatiedot tallentuvat heti.Yksittäisten metatietojen syöttäminen tapahtuu tiedoston rivillä. Muutokset tulee tallentaa ennen lisäystä oikean reunan Tallenna-napilla. Muutokset voi myös perua klikkaamalla Tallenna-napin vieressä olevaa Kumoa-nappia. Tiedostojen lisäyksen aikana taulukon yläpuolella näkyy lisäyksen status: montako tiedostoa odottaa lisäystä, montako on lisätty, monenko tiedoston lisäys on päättynyt virheeseen.Kun kaikki tiedostot on käsitelty, tästä ilmoitetaan käyttäjälle erillisellä viestillä.Paluu dokumentinhallintaan tapahtuu klikkaamalla Sulje-nappia. Uusi kansiorakenne näkyy kansiopuussa sekä tiedostolistauksessa.

 

Dokumentinhallinta Plus: Projektin dokumenttihaun lisäominaisuudet

 • Dokumentinhallinta Plus-tuotteeseen on toteutettu uusi ominaisuus joka mahdollistaa dokumenttihaussa tiedostonimen tunnistuksen sekä dokumentin sisällöstä hakemisen. Ominaisuus pitää erikseen kytkeä päälle organisaatiolle Buildercomin toimesta jotta ominaisuuden saa käyttöön.
 • Dokumenttihaun tarkemmissa hakuehdoissa Nimi-kenttä tarjoaa tiedostoja jotka vastaavat annettua syötettä. Näin voi hakea suoraan haluamansa dokumentin.
 • Sisältö-kenttään syötettyä hakutermiä etsitään projektin dokumenttien sisältä. Haku tukee seuraavia formaatteja: .txt, .docx, .xlsx, .pptx, .pdf. Projektin uudet dokumentit skannataan kerran päivässä joten haku ei välttämättä heti löydä uusimpia dokumentteja.

 

Kiinteistötiedot Plus: Dynaamiset salkut

 • Järjestelmään on toteutettu uusi Kiinteistötiedot Plus-tuote.
 • Kiinteistötiedot Plus mahdollistaa mm. dynaamisten kiinteistösalkkujen käytön jotka muodostetaan annettujen ehtojen perusteella. Ominaisuus pitää erikseen kytkeä päälle organisaatiolle Buildercomin toimesta jotta ominaisuuden saa käyttöön.
 • Dynaamisten kiinteistösalkkujen luominen aloitetaan organisaatiotason kiinteistösalkkujen listanäkymästä omalla välilehdellään.Luontidialogissa syötetään salkulle nimi ja kuvaus. Kohteitten valinta tapahtuu valitsemalla perusyksikkötyypillä käytössä oleva valintalista ja arvo jonka perusteella kohteet kerätään salkkuun. Jos siis kohteella on perusyksikkö jolle on valittu haluttu arvo, kohde liitetään dynaamisesti salkkuun. Valitsemalla ”Muodosta salkku jokaisesta eri arvosta” voi luoda jokaisesta valintalistan arvosta oman salkkunsa. Tällöin valitaan automaattisesti nimen alla oleva valinta ”Salkun nimen perään valittu arvo” jotta salkut voidaan erottaa toisistaan. Kohteet voidaan erotella salkussa väliotsikoiden alle. Tämä tapahtuu valitsemalla perusyksikkökohtainen valintalista jonka arvojen mukaan kohteet erotellaan väliotsikoiden alle.Muodostettavien salkkujen sisältöä voi esikatsella ennen salkun tallentamista.Kun dynaaminen salkku on luotu, salkun kohteet päivittyvät kerran päivässä. Salkkuun lisätään automaattisesti uusia kohteita, jotka täsmäävät valittuihin ehtoihin, ja poistetaan kohteita, jotka eivät enää täsmää ehtoihin. Dynaamisen salkun voi poistaa milloin vain.

 

Kiinteistötiedot Plus: Omien kenttien ja valintalistojen luominen kiinteistörekisteriin

 • Kiinteistötiedot Plus-tuotteeseen on toteutettu uusi ominaisuus joka mahdollistaa omien kenttien luomisen perusyksikkömalliin. Ominaisuus pitää erikseen kytkeä päälle organisaatiolle Buildercomin toimesta jotta ominaisuuden saa käyttöön.
 • Kun ominaisuus on käytössä, korttimallin muokkausnäkymässä tulee näkyviin uusi nappi, ”Luo uusi kenttä”.Nappia klikkaamalla avautuu dialogi jossa voi luoda oman kentän. Pakollisia tietoja ovat nimi, kuvaus ja väliotsikko jonka alla kenttä tulee näkymään mallissa. Kentälle voi halutessaan syöttää kuvauksen ja valita kentän pakolliseksi tiedoksi. Kentän sijainnin mallissa voi määritellä valitsemalla vakiokentän jonka alle uusi kenttä tulee näkyviin. Jos vakiokenttää ei valita, uusi kenttä tulee väliotsikon alle ensimmäiseksi kentäksi. Järjestysnumeron valinta vaikuttaa vain omien kenttien keskinäiseen järjestykseen jos malliin on luotu useita omia kenttiä.Oman kentän tietojen tallennuksen jälkeen uusi kenttä tulee käyttöön mallissa. Kentän tietoja voi tarvittaessa muokata. Kentän voi poistaa vain siinä tapauksessa ettei yhdellekään perusyksikölle ole syötetty tietoja kenttään.Luonnin jälkeen kenttä on heti käytössä perusyksiköllä ja siihen voi syöttää tietoja sekä kiinteistörekisterissä että kohteen kiinteistötiedoissa.
 • Ominaisuus mahdollistaa myös omien valintalistojen luomisen kiinteistörekisteriin. Valintalistojen luominen tapahtuu kiinteistörekisterin mallien hallinnassa Omat valintalistat-välilehdeltä. Valintalistalle annetaan nimi jota voi muokata myöhemmin. Valintalistan voi poistaa jos se ei ole käytössä yhdessäkään korttimallissa. Valintalistalle voi syöttää arvoja kuten järjestelmän omiin valintalistoihin. Arvoja voi muokata ja niiden järjestystä voi vaihtaa. Arvoja voi poistaa jos ne eivät ole käytössä yhdelläkään perusyksikkökortilla.

 

Kiinteistötiedot Plus: Halutun tiedon nostaminen kohteen etusivulle

 • Kohteen perustiedot-widgettiin voi valita näytettäväksi tiedon valintalistan arvojen perusteella. Kantaan lisätään halutut tekstit sekä valintalistojen arvot joiden perusteella näytetään toinen teksteistä jos perusyksikölle on valittu jokin annetuista arvoista. Kuvassa halutuksi tiedoksi on määritelty ”Rakennussuojelu” ja teksteiksi ”Suojeltuja rakennuksia” ja ”Ei suojeltuja rakennuksia”. Kohteella on perusyksiköitä jotka täsmäävät annettuihin valintalistan arvoihin jolloin näytetään teksti ”Suojeltuja rakennuksia”, muussa tapauksessa näytetään ”Ei suojeltuja rakennuksia”-teksti.
 • Kiinteistötiedot Plus-tuotteeseen on toteutettu uusi ominaisuus joka mahdollistaa yksittäisten perusyksikkötietojen nostamisen näkyviin kohteen etusivun widgettiin. Ominaisuus pitää erikseen kytkeä päälle organisaatiolle Buildercomin toimesta jotta ominaisuuden saa käyttöön.
 • Kun ominaisuus otetaan käyttöön, organisaation yleisiin asetuksiin tulee näkyviin Kiinteistötiedot-osio. Asetuksissa voi valita perusyksiköiden osoitetiedot piilotettaviksi Kiinteistötiedot-widgetistä sekä valita perusyksikkötyyppikohtaisesti yhden kentän jonka sisältämä tieto halutaan näyttää Kiinteistötiedot-widgetissä.Valittavissa ovat sekä perusyksikön vakiokentät että omat luodut kentät.Kun valinnat on tehty, ne tulee tallentaa. Valittujen kenttien arvot tulevat näkyviin Kiinteistötiedot-widgettiin mikäli ne on perusyksikölle syötetty.

 

Projektin käyttäjien hallinta

 • Projektitason käyttäjien hallintaan on toteutettu uusi käyttöliittymä. Näkymä sisältää samat toiminnallisuudet kuin vanha käyttöliittymä.
 • Käyttäjälistaukseen on lisätty Roolit-sarake jossa näytetään kaikki käyttäjälle annetut roolit projektissa.
 • Käyttäjän lisäys toimii kuten ennenkin. Dialogissa on otettu käyttöön uusi taulukkokomponentti joka mahdollistaa hakutulosten suodattamisen ja järjestämisen.
 • Käyttäjän luontipyynnön lomakkeelle on lisätty organisaation Y-tunnus-kenttä joka on pakollinen tieto uuden organisaation tietoja syötettäessä. Organisaation voi edelleen valita alasvetovalikosta jossa näytetään projektin organisaation kumppaniorganisaatiot.
 • Kun lisätään käyttäjiä toisesta projektista, näytetään erillisessä taulukossa ne käyttäjät valitusta projektista jotka on jo liitetty projektille.
 • Käyttäjän tietojen muokkaamisessa Tehtävä-valinta on korvattu alasvetovalikolla jossa voi myös hakea tehtävänimikkeitä.
 • Uutena ominaisuutena käyttäjä voi muokata useamman käyttäjän tietoja kerralla. Valitaan käyttäjät, klikataan ”Muokkaa käyttäjän tietoja”-nappia ja dialogissa valitaan mitä tietoja halutaan muokata. Tallennuksessa kysytään vielä vahvistus halutaanko varmasti muokata kaikkien valittujen käyttäjän tietoja.Tallennuksen jälkeen käyttäjien päivitetyt tiedot näkyvät taulukossa.
 • Vanhassa käyttöliittymässä käyttäjän näyttäminen ja piilottaminen yhteystietolistalta piti erikseen tallentaa. Nyt tallennus tapahtuu kun käyttäjän näyttäminen/piilottaminen vahvistetaan napin klikkaamisen jälkeen.
 • Käyttäjien roolien käsittely on siirretty dialogiin. Dialogissa listataan ensin käyttäjät, sitten valittavissa olevat projekti- ja erikoisurakkaroolit sekä erillisessä taulukossa projektin oletusroolit. Projektin oletusrooli-valinnat näytetään mutta niitä ei voi muokata.
 • Projektin käyttäjät, joille on annettu jokin projektin oletusrooli, listataan omalla välilehdellään.

 

Organisaation pääkäyttäjän työkalut: Yleinen taulukkokomponentti

 • Yleiseen taulukkokomponenttiin on tehty muutoksia. Jatkossa taulukoissa näytetään aina valittujen rivien määrä suodatettujen rivien määrän ja kokonaismäärän lisäksi.
 • Taulukoiden tietojen lataukseen on tehty muutos jonka myötä taulukoiden käytettävyys paranee.

 

Organisaation pääkäyttäjän työkalut: Projektilistaus

 • Projektilistauksen latausta on optimoitu. Aiemmin listauksen lataus saattoi kestää useita kymmeniä sekunteja jos projekteja oli paljon.

 

Korjaukset

 • Järjestelmään on tehty lukuisia tietoturvaparannuksia.
 • Organisaation pääkäyttäjän työkaluissa uuden käyttäjän lisääminen projektille lisäsi käyttäjän listaukseen mutta roolin puuttumista indikoiva kuvake jäi puuttumaan. Samassa taulukossa valintasarake vei suuren osan taulukon leveydestä. Nämä on nyt korjattu.
 • Joissakin murupoluissa esiintyi puutteita projektin hankenumeron suhteen. Tämä on nyt korjattu.

 

Otamme mielellämme vastaan palautetta näistä tai aiemmin julkaistuista muutoksista. Palautetta voi lähettää asiakaspalveluumme support@buildercom.fi

Muutoksista lisätietoja asiakasvastaavaltanne tai asiakaspalvelusta.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!