BEM-Takuut mahdollistaa rakennuksiin liittyvien takuiden dokumentoinnin ja tekee takuiden hyödyntämisen helpoksi

Järjestelmä muistuttaa, kun esimerkiksi takuuhuolto lähestyy tai takuuaika on päättymässä. Kiinteistönomistaja välttyy ylimääräisiltä kustannuksilta, kun takuuhuollot tulevat tehdyksi ja vaikkapa mahdolliset laiterikot menevät urakoitsijan takuuvastuuseen.

BEM-Takuut mahdollistaa rakennuksiin liittyvien takuiden dokumentoinnin ja tekee takuiden hyödyntämisen helpoksi

Turvaa ja kustannussäästöjä

BEM-Takuut -palvelussa kohteen perustiedoissa on selkeä listaus voimassa olevista takuista ja niiden tiedoista. Näin esimerkiksi kiinteistönhoitajat eivät tilaa turhia erillisveloitettavia huoltotöitä.

Palvelun avulla eri osapuolet ovat tietoisia voimassa olevista takuista sekä takuisiin liitetyistä toimenpiteistä. Esimerkiksi takuuhuolloista menee automaattisesti tieto urakoitsijalle juuri
oikeaan aikaan.

Järjestelmästä on helppo suodattaa esimerkiksi takuisiin liittyvät viivästyneet huoltotoimenpiteet ja hakea haluttujen luokitteluiden perusteella vaikkapa urakkatakuut tai talotekniikkatöiden takuut kaikista organisaation kohteista. Hakea voi myös esimerkiksi tiedot kaikkien ilmanvaihtokoneiden takuista.

Järjestelmän käyttö selkeyttää viestintää ja prosesseja. Esimerkiksi kun ilmanvaihtokoneen takuu ilmoittaa suodattimien vaihdosta, urakoitsija saa asiasta tiedon ja kuittaa tehdyn toimenpiteen järjestelmään. Kuittauksesta lähtee tieto vastuuhenkilölle ja muille mahdollisille yhteyshenkilöille.

PALVELUN SISÄLTÖ

 • Rakennukseen liittyvien takuiden ja niiden tietojen dokumentointi BEM-järjestelmään (takuun nimi, luokittelu, vastuuhenkilö, urakoitsija, alkamisajankohta sekä kesto)
 • Selkeä näkymä hankkeisiin liittyvistä voimassa olevista, päättyvistä ja päättyneistä takuista
 • Hanke hakuehdoksi organisaatiotason takuut-raporttiin
 • Takuu voidaan liittää tiedoksi Buildercomin projektipankissa olevalle hankkeelle
 • Takuu voidaan liittää Buildercomin palveluun dokumentoituihin tiloihin ja laitteisiin
 • Takuisiin voidaan liittää dokumentteja, esim. takuutodistuksia
 • Takuisiin voidaan liittää toimenpiteitä, esim. takuuhuollot, joista voidaan muodostaa automaattisia työmääräimiä urakoitsijoille
 • Urakoitsijalle lähtee sähköpostitse automaattinen työmääräin takuuseen kuuluvasta huollosta, jonka urakoitsija suoritettuaan kuittaa

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!