Graafinen tilahallinta liiketoiminnan tukena

Haltia Tilahallinta mahdollistaa rakennusten pohjakuvien hyödyntämisen päivittäisessä vuokraus- ja kiinteistöliiketoiminnassa.

Graafinen tilahallinta liiketoiminnan tukena

Helpompaa tila- ja vuokrahallintaa

Haltia Tilahallinnan avulla rakennusten pohjakuvia voidaan hyödyntää päivittäisessä vuokraus- ja kiinteistöliiketoiminnassa. Palvelu kokoaa pohjakuvat yhteen paikkaan, josta ne ovat vaivatta oikeiden henkilöiden käytettävissä.

Pohjakuvien avulla voidaan tarkastella graafisesti mm. huoneistojen ja sopimusten tietoja tai vuokraustilannetta.

Palveluun voidaan tuoda dwg-kuvia helposti ilman erillisiä liittymiä tai AutoCAD-lisenssejä.

 

Tiedot helposti hyödynnettävissä

Palvelu on internet-pohjainen ja selaimella käytettävä, joten kaikki tiedot ovat käytettävissä juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Alkuperäisiin kuviin ei tehdä muutoksia, vaan kaikki muutokset, kuten rajaukset ja merkinnät, tehdään kuvien päälle oleville tasoille.

OMINAISUUDET

  • Rakennusten pohjakuvat helposti hyödynnettävässä muodossa
  • Tilojen ja vuokrasopimusten tietojen tai vuokraustilanteen tarkastelu graafisesti
  • Mahdollisuus tuoda Dwg-kuvat ohjelmaan ilman erillisiä liittymiä ja AutoCAD-lisenssejä.
  • Alkuperäisiä kuvia ei muuteta, vaan kaikki muutokset tehdään kuvien päällä ohjelmassa oleville tasoille
  • Mahdollistaa sopimukseen liitettyjen huoneistojen, yhteistilojen tai käyttäjän rajaamien sopimukseen kuuluvien alueiden tulostamisen vuokrasopimuksien liitteeksi

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!