Helpota havaintojen ilmoittamista ja niihin reagoimista

BEM-Palvelupyynnöt tarjoaa tilan loppukäyttäjälle helpon tavan ilmoittaa ei-kiireellisistä havainnoista ja jättää yhteydenottopyyntöjä kiinteistönhoidolle. Ilmoitusten lähettäminen, käsittely, seuranta sekä raportointi onnistuvat myös mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella.

Helpota havaintojen ilmoittamista ja niihin reagoimista

Tyytyväisemmät loppukäyttäjät

BEM-Palvelupyynnöt -toiminto tehostaa ja selkeyttää kiinteistökannan jatkuvaa hoitoa sekä työn seurantaa ja valvontaa. Tilan käyttäjän saama palaute selkeyttää kommunikointia ja parantaa informaation kulkua.

Helppo ilmoitusten kirjaaminen intranet-sivuston kautta mahdollistaa palvelun laaja-alaisen käytön. Järjestelmällinen toimintatapa lyhentää tehtävien suoritusaikoja sekä lisää tilankäyttäjän tyytyväisyyttä. Tilankäyttäjän kokemus palvelun laadusta paranee.

Tehokkaampaa tiedonhallintaa

Helppokäyttöinen käyttöliittymä nopeuttaa arjen työskentelyä: mobiilikäytettävyys mahdollistaa kiinteistöhoidon nopean reagoinnin palvelupyyntöihin. Muistinvaraisen tiedon siirtäminen järjestelmällisen seurannan piiriin lisää myös tilan terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi pyyntöjen kohdentaminen juuri oikeille tietoa tarvitseville käyttäjille nostaa käsiteltävän tiedon arvoa.

Laajennukset: Työmääräin ja Palvelupyynnöt Plus

BEM Työmääräin on palvelupyyntöjä laajentava toiminto, jonka avulla huoltokirjan käyttäjä voi osoittaa palvelupyynnön järjestelmän ulkopuolisille vastaanottajille. Toimeksisaaja voi kommentoida työmääräintä sekä kuitata sen suoritetuksi ilman järjestelmän tunnuksia.

BEM Palvelupyynnöt Plus taas mahdollistaa Palvelupyynnöt-moduulin laajentamisen muihin käyttötarkoituksiin, kuten sisäilmailmoituksiin tai ruokapalvelun reklamaatioihin.

OMINAISUUDET

 • Palvelupyyntöjen kohde- ja luokittelukohtaisten viivästymisaikojen asettaminen
 • Palvelupyynnön merkintä seurattavaksi
 • Käyttäjäkohtainen työpöytä, jolle valittavissa kohteet sekä luokittelut, joita käyttäjä työssään haluaa seurata
 • Mahdollisuus kirjata työtehtäviä eri kustannuspaikoille ja vastuutahoille
 • Palvelupyynnön osoittaminen järjestelmän ulkopuoliselle henkilölle työmääräimellä
 • Mahdollisuus luoda palvelupyyntölinkki, jonka kautta tilankäyttäjä voi tehdä palvelupyynnön mihin tahansa kohteeseen
 • Laajat raportointiominaisuudet
 • Ilmoittajalle voidaan lähettää lisätietoja palvelupyynnön kuittauksen yhteydessä
 • Palvelupyynnöstä voidaan tehdä järjestelmään kunnossapitotoimenpide tai muu jatkotoimenpide

 

LAAJENNUKSET

 • BEM Työmääräimen avulla huoltokirjan käyttäjä voi osoittaa palvelupyynnön järjestelmän ulkopuolisille vastaanottajille
 • BEM Palvelupyynnöt Plus -palvelussa laajennukset ovat mukautettavissa asiakkaan liiketoimintaa parhaiten tukeviksi (lue lisää Palvelupyynnöt Plussasta)

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!