Tarvittava tieto on helposti löydettävissä

Haltia kiinteistörekisteri on tarkoitettu kiinteistöjen perustietojen käsittelyyn ja hallintaan. Kiinteistörekisteri kokoaa kaikki kiinteistön tiedot yhteen paikkaan, helposti hyödynnettävään ja raportoitavaan muotoon.

Tarvittava tieto on helposti löydettävissä

Kaikki tieto yhdessä paikassa

Palvelu kokoaa kiinteistöjen tiedot yhteen paikkaan, josta niitä on helppo hyödyntää myös muissa sovelluksissa. Kohteen tietoihin voidaan liittää erilaisia liitetiedostoja, kuten dokumentteja, valokuvia tai pohjapiirustuksia.

Palvelu sisältää laajan tietojoukon mm. kohteiden sijainti-, hallinto-, arvo-, hinta- ja teknisten tietojen ylläpitämiseen ja raportointiin.

 

Tiedot helposti hyödynnettävissä

Internet-pohjainen ja selaimella käytettävä palvelu takaa, että kaikki kiinteistön tiedot ovat käytettävissä juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Tietojen lisääminen ja muokkaaminen on helppoa joko manuaalisesti, massatoiminnolla tai tiedonsiirroilla muista järjestelmistä.

Palvelussa on mahdollisuus yhdistää taloushallinnosta saatavia tietoja kiinteistön perustietoihin, jolloin saadaan raportoitua kiinteistöliiketoiminnan tunnusluvut.

Järjestelmä tukee myös vuokrattavien tilojen markkinointia ja mahdollistaa kiinteistön alv-käytön seurannan.

 

 

OMINAISUUDET

 • Kiinteistöjen perustietojen käsittely ja hallinnointi
 • Lomakkeet kohde-, maa-, alue-, rakennus-, tila- ja muiden kohteiden tietojen hallinnointiin
 • Mahdollisuus määrittää kohdehierarkia ja käyttäjän toimesta luokitella ja ryhmitellä kohteita
 • Tilojen pohjakuvien katselu (edellyttää Tilahallinta-moduulia)
 • Kohteen arvotietojen laskenta ja raportointi
 • Liitetiedostojen liittäminen kohteeseen
 • Taloushallinnosta saatavien tietojen yhdistäminen kiinteistön perustietoihin (edellyttää liitosta taloushallintoon)
 • Vapaiden / vapautuvien kohteiden raportointi
 • Vuokrattavien tilojen siirtäminen koneellisesti internetin julkisille markkinapaikoille
 • Myyntien kirjaaminen ja raportointi
 • Kiinteistöjen alv-käytön seuranta ja raportointi
 • Laajat raportointiominaisuudet (Word, Excel, PDF tai visuaalisesti toteutettu dashboard)
 • Lukuisia rajapintoja muihin järjestelmiin
 • YTJ-yrityshaun hyödyntäminen yhteystahon ja toimittajan tietojen haussa

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!