KIINTEISTÖHALLINTO

Myynti 040 450 3910    sales@buildercom.fi

BEM-Kiinteistöhallinto

Kiinteistöjen elinkaaritiedon
hallinnan mahdollistava kohdeportaali

Kiinteistöjen elinkaaritiedon hallinnan mahdollistava kohdeportaali. BEM-Kiinteistöhallinto mahdollistaa kiinteistö- ja hanketietojen hallinnan lisäksi kaikki rakentamisen ja kiinteistöpalvelujen kilpailutukset, tehokkaan ja läpinäkyvän sopimusjohtamisen sekä ilmoitukset verottajalle. Kaikki yhdessä palvelussa, osana Buildercomin teknisen tiedonhallinnan palvelukokonaisuutta.BEM-Kiinteistötiedot

 • Kiinteistörekisteri kiinteistöjen
  perustietojen hallintaan

BEM-Hankeohjelmointi

 • Kaikki hanketieto samassa paikassa

BEM-Dokumenttiarkisto

 • Nykyaikainen metatietopohjainen dokumentinhallinta tarjoaa ympäristön, jossa on oma kansiohierarkia hallinnolliselle tasolle, tontille sekä rakennuksille

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri on tarkoitettu kiinteistöjen perustietojen, kuten kiinteistö-, tontti- ja rakennustietojen hallintaan. (Kiinteistörekisteri käsittää lisäksi käyttöpäiväkirjatoiminnon, joka mahdollistaa kohdekohtaisen huolto- ja vikahistorian kirjaamisen sekä tapahtumien monipuolisen haun.)

Hankerekisteri

Organisaation kaikkien hankkeiden aloitustiedot, luonnossuunnitelmat, rakennusajan dokumentaatio ja käyttöönottotiedot samassa paikassa helposti hallinnoitavissa.

Kohteen dokumenttien hallinta

Kaikki kohteiden, rakennusten ja tonttien tieto on yhdessä paikassa oikeiden henkilöiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Metatietopohjainen dokumentinhallinta sisältää tehokkaat haku- ja raportointiominaisuudet.

BEM-Kilpailutus

 • Hankintamenettelylain mukaiset rakentamisen ja
  kiinteistöpalvelujen kilpailutukset

Sähköinen tarjouskysely

Kilpailutusaineistojen jakelut sekä tarjousten vastaanottaminen helposti ja luotettavasti sähköisessä muodossa. Rakentamisen ja kiinteistöjen ylläpidon erityistarpeet huomioiva palvelu sisältää tarjouspyyntöaineistojen koostamisen, aineistojen jakelun, tarjousten vastaanoton ja avaamisen, ja lisäksi koostaa tiedot avauspöytäkirjan laatimiseen. Palvelu tallentaa myös lokitiedot koko kilpailutuksen ajalta.

BEM-Sopimukset

 • Tehokas ja läpinäkyvä sopimusjohtaminen
  suurissakin kiinteistömassoissa

Sopimusrekisteri

Asiakaskohtaisesti muokattavissa oleva sopimusrekisteri mahdollistaa suurtenkin tietomäärien hallinnan ja analysoinnin. Muutosten teko palvelukuvauksiin ja sopimusten yksityiskohtiin on helppoa, ja tiedotteet sovituista tarkastusajankohdista sekä tarkka tapahtumaloki takaavat sopimustiedon ajan tasalla pysymisen.

Dokumentinhallinta

Luokitelluista sopimuksista on tehokkaat tiedonhaku- ja raportointiominaisuudet, ja tieto esim. päättyvistä sopimuksista on helposti löydettävissä. Dokumentinhallinta mahdollistaa muutosten toteuttamisen erittäin nopeasti ja tehokkaasti, minimoiden inhimillisten virheiden mahdollisuudet.

BEM-Ilmoitin

 • Rakennuttajan helppokäyttöinen ja työaikaa säästävä
  ratkaisu lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden hoitamiseksi

Tilausrekisteri

Ilmoitin kerää kaikki hankkeeseen liittyvät laskutustiedot. Tarvittavat tiedot syntyvät hankkeen toimintaprosessin myötä, joista ilmoitin poimii raportoitavan tiedon automaattisesti, jolloin tietojen manuaalinen syöttäminen ja virheiden määrä vähenee merkittävästi. Kaikki hankkeiden tiedot ovat ajan tasalla ja organisaation käytettävissä.

Ilmoitukset

Ilmoitin lähettää tiedot tilaajakohtaisesti koottuina verottajalle kätevästi napin painalluksella. Kaikki ilmoitukset pysyvät tallessa lain vaatimat 6 vuotta ilman erillisiä toimenpiteitä.BEM QR-koodit

 • BEM QR-koodit helpottaa palvelun käyttöä ja nopeuttaa käyttäjien siirtymistä mobiililaitteilla oikeaan paikkaan palvelussa

BEM-Dynaamiset käyttöoikeudet

 • Käyttöoikeushallinnan avulla varmistetaan, että kaikki osapuolet pääsevät oikeisiin kohteisiin palvelussa

BEM-SSO

 • Mahdollistaa käyttäjien kirjautumisen BEM-palveluun ilman tunnuksia ja salasanoja ja sujuvoittaa näin palvelun käyttöä

MENESTYSTARINOITA

”Buildercomin palvelu on lisännyt merkittävästi
tehoja tietojen löytämisessä ja säästänyt
huomattavasti aikaa.”

Erja Graae, kehityspäällikkö, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Haluatko tehostaa kiinteistöomaisuutesi hallintaa?

Ota yhteyttä osaavaan myyntitiimiimme, niin palaamme nopeasti asiaan!