BEM-Kiinteistöhallinto

Kiinteistöomaisuuden hallinta yhdessä palvelussa

Kiinteistönhallintajärjestelmä koko kiinteistöomaisuuden hallintaan ja kiinteistöjohtamiseen. BEM-Kiinteistöhallinto mahdollistaa kiinteistö- ja hanketietojen hallinnan lisäksi tehokkaan ja läpinäkyvän sopimusjohtamisen sekä ilmoitukset verottajalle. Kaikki tieto on turvallisesti yhdessä palvelussa, oikeiden osapuolten hyödynnettävissä.mobiilikäyttöinen kiinteistötietojärjestelmä

BEM-Kiinteistötiedot

 • Kiinteistörekisteri kiinteistöjen
  perustietojen hallintaan

BEM-Dokumenttiarkisto

 • Nykyaikainen metatietopohjainen dokumentinhallinta tarjoaa ympäristön, jossa on oma kansiohierarkia hallinnolliselle tasolle, tontille sekä rakennuksille

Kiinteistörekisteri

Kiinteistörekisteri kiinteistöjen perustietojen, kuten kiinteistö-, tontti- ja rakennustietojen hallintaan. Kiinteistörekisteri käsittää lisäksi käyttöpäiväkirjatoiminnon, joka mahdollistaa kohdekohtaisen huolto- ja vikahistorian kirjaamisen sekä tapahtumien monipuolisen haun.

Kohteen dokumenttien hallinta

Kaikki kohteiden, rakennusten ja tonttien tieto on yhdessä paikassa oikeiden henkilöiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Metatietopohjainen dokumentinhallinta sisältää tehokkaat haku- ja raportointiominaisuudet.

BEM-Moniprojekti

 • Ison rakennusprojektin jakaminen pienempiin projekteihin
 • Projektien hallinta tehokkaasti yhdestä näkymästä
 • Projektien linkittäminen kohteisiin

”Buildercomin palvelu on lisännyt merkittävästi
tehoja tietojen löytämisessä ja säästänyt
huomattavasti aikaa.”

Erja Graae, kehityspäällikkö, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

BEM-Sopimukset

 • Tehokas ja läpinäkyvä sopimusjohtaminen
  suurissakin kiinteistömassoissa

Sopimusrekisteri

Asiakaskohtaisesti muokattavissa oleva sopimusrekisteri mahdollistaa suurtenkin tietomäärien hallinnan ja analysoinnin. Muutosten teko palvelukuvauksiin ja sopimusten yksityiskohtiin on helppoa, ja tiedotteet sovituista tarkastusajankohdista sekä tarkka tapahtumaloki takaavat sopimustiedon ajan tasalla pysymisen.

Dokumentinhallinta

Luokitelluista sopimuksista on tehokkaat tiedonhaku- ja raportointiominaisuudet, ja tieto esim. päättyvistä sopimuksista on helposti löydettävissä. Dokumentinhallinta mahdollistaa muutosten toteuttamisen erittäin nopeasti ja tehokkaasti, minimoiden inhimillisten virheiden mahdollisuudet.

BEM-Ilmoitin

 • Rakennuttajan helppokäyttöinen ja työaikaa säästävä
  ratkaisu lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden hoitamiseksi

Tilausrekisteri

Ilmoitin kerää kaikki hankkeeseen liittyvät laskutustiedot. Tarvittavat tiedot syntyvät hankkeen toimintaprosessin myötä, joista ilmoitin poimii raportoitavan tiedon automaattisesti, jolloin tietojen manuaalinen syöttäminen ja virheiden määrä vähenee merkittävästi. Kaikki hankkeiden tiedot ovat ajan tasalla ja organisaation käytettävissä.

Ilmoitukset

Ilmoitin lähettää tiedot tilaajakohtaisesti koottuina verottajalle kätevästi napin painalluksella. Kaikki ilmoitukset pysyvät tallessa lain vaatimat 6 vuotta ilman erillisiä toimenpiteitä.QR-koodit

 • QR-koodien avulla helpotetaan palvelun käyttöä ja nopeutetaan käyttäjien siirtymistä mobiililaitteella oikeaan paikkaan palvelussa

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

 • Mahdollistaa tietoturvan lisäämisen erityisen korkean tietoturvatason kohteisiin ja projekteihin BEM-palvelussa

Dynaamiset käyttöoikeudet

 • Käyttöoikeushallinnan avulla varmistetaan, että kaikki osapuolet pääsevät oikeisiin kohteisiin palvelussa

Kertakirjautuminen

 • Mahdollistaa käyttäjien kirjautumisen BEM-palveluun ilman tunnuksia ja salasanoja ja sujuvoittaa näin palvelun käyttöä

MENESTYSTARINOITA

Osao logo
Senaatti-kiinteistöt logo
Helsingin kaupunki
TYKS logo
LähiTapiola logo
Asiantuntija Jussi Tarvainen

Tilaa ilmainen BEM-esittely!

Haluatko tehostaa kiinteistöomaisuutesi hallintaa? Täytä lomake, niin palaamme nopeasti asiaan!