Laadukasta toimintaa todistetusti

Buildercomin laadukkaan toiminnan ja palveluiden ansiosta olemme saaneet useita sertifikaatteja ja todistuksia.

Buildercomin
toiminnan laatu

Katakri 2015 – Buildercom Oy organisaationa sekä sen asiakkailleen tuottamat palvelut täyttävät Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön Katakri 2015 ST IV -suojaustason vaatimukset tehtyjen auditointien perusteella.

Luotettava Kumppani – Luotettavana Kumppanina tilaajavastuuraporttimme on aina ajan tasalla ja sitoudumme noudattamaan toiminnassamme tilaajavastuun lakia.

Palvelutuotannon
ja tietoturvan laatu

Palvelinpalveluidemme tuottajalla on seuraavat tietoturvasertifikaatit:

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden uskottavaan hallintaan.

ISO/IEC 20000 on kansainvälinen ITpalveluiden hallinnan standardi, jonka vaatimukset mukailevat pitkälti ITIL:n parhaita käytäntöjä. Standardin tavoitteena on edistää laadukkaiden, asiakkaiden tarpeet täyttävien IT-palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Toistaiseksi sertifikaatti on vain muutamalla suomalaisella toimijalla.

Tuotekehityksen
laatu

Microsoft Certified Partner – Microsoft-kumppanuus mahdollistaa uusimpien Microsoft-kehitystyökalujen ja -kehitysteknologioiden hyödyntämisen.

Certified Scrum Master – Sertifioidut Scrum Masterit tukevat projektien läpiviemistä onnistuneesti.

Certified Scrum Product Owner
– Käytämme ketteriä menetelmiä. Henkilöstössämme on useita Scrum Alliancen sertifioimia henkilöitä.

ISTQB Certified Tester – Sertifioidut testaajat hyödyntävät opiskelemiaan testaustekniikoita käytännössä ja toimivat omalta osaltaan tuotteen laadun varmistajina.
Lue lisää aiheesta.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!