Työkalu kiinteistökohteessa huoltohistorialtaan olennaisten havaintojen kirjaamiseen

Tehokkaalla tiedonhallinnalla saadaan merkittävä määrä arvokasta hiljaista tietoa hyötykäyttöön.

Työkalu kiinteistökohteessa huoltohistorialtaan olennaisten havaintojen kirjaamiseen

LAADUKKAAMPAA TIETOA OMISTAJALLE

Hiljaisen tiedon karttuminen yhdistettynä tehokkaisiin hakutoimintoihin tarjoaa arvokasta tietoa kiinteistöjohtamiseen. Mobiilikäytettävyyden ansiosta tehtävät voidaan kirjata reaaliaikaisesti suoraan kentältä, jolloin saatu informaatio on laadukkaampaa kuin takautuvasti järjestelmään viety tieto. Metatiedot ja tapahtumien ketjuttaminen helpottavat oleellisen tiedon löytämistä.

 

HELPPOKÄYTTÖISYYTTÄ TEKIJÖILLE

Työkalun käytettävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota, eikä huoltomiehen roolia keskeisenä palvelunkäyttäjänä ole unohdettu. Moderni ja responsiivinen käyttöliittymä takaa erinomaisen käytettävyyden myös mobiililaitteilla. Huoltotiedon välittäminen eri osapuolille on entistä helpompaa ja merkintöjen ketjuttamisen avulla kirjatut tehtävät jäsentyvät oikeiden tapahtumakokonaisuuksien alle.

OMINAISUUDET

  • Tehokkaat tiedonhaku- ja raportointiominaisuudet myös suurten kiinteistömassojen hallintaan
  • Valittujen kiinteistöjen yhteinen käyttöpäiväkirjanäkymä
  • Oman työpöydän muodostaminen sekä omien merkintöjen seurannan mahdollisuus
  • Huoltohistorian kannalta olennaisten tehtävien nostaminen omalle työpöydälle
  • Mahdollisuus antaa merkinnöille tiedonhakua helpottavia metatietoja
  • Mahdollisuus kirjata työlle myös ulkopuolinen suorittaja, jolla ei ole tunnuksia järjestelmään

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!