Laskutus ja reskontra kiinteistöliiketoiminnan vaatimuksiin

Haltia Vuokrareskontra mahdollistaa laskutuksen ja reskontran, joka täyttää kiinteistöliiketoiminnan erityisvaatimukset.

Laskutus ja reskontra kiinteistöliiketoiminnan vaatimuksiin

Helpompaa vuokrareskontran hoitoa

Haltia Vuokrareskontraan kuuluu kiinteistöliiketoimintaa tehostava toistuva vuokralaskutus ja -reskontra.

Laskujen muodostaminen on helppoa ja nopeaa valmiiksi määriteltyjen tietojen perusteella, ja laskujen muodostaminen voidaan myös automatisoida ja ajastaa. Suoritusten käsinkohdistusten määrä on minimoitu automaattikohdistuksen monipuolisilla ohjaustiedoilla.

Järjestelmässä on taloushallinnon tarpeita varten laajat ohjaustiedot, joilla saadaan määriteltyä tilikartat, maksulajikohtaiset tiliöintitiedot, tositenumeroinnit, brutto/nettokirjaukset sekä taloushallintosiirrot eri järjestelmiin.

Työtä helpottava tehokas maksuvalvonta ja perintä kattaa mm. useita raportteja poikkeamien raportointiin ja seurantaan, maksumuistutusten muodostuksen ja muistutuskirjeiden lähetykset sekä viivästyskorkojen laskennan ja -laskutuksen.

 

OMINAISUUDET

 • Laskujen muodostus sopimuksille määriteltyjen ehtojen, vuokran ja muiden
  maksujen perusteella massatoimintona, joka on mahdollista myös automatisoida ja ajastaa tapahtumaan työajan ulkopuolella
 • Järjestelmässä voidaan tehdä myös sopimuksiin liittymättömiä erillislaskuja
 • Kulutusten laskutus osana vuokralaskuja tai erillisinä kulutuslaskuina
 • Vakuuslaskujen muodostus sopimukselle määritellystä rahavakuudesta
 • Vakioviitteen käyttö tai mahdollisuus määritellä viitenumerot laskutyypeittäin
 • Laskujen tulostus pdf-tulosteena, sähköpostina tai verkkolaskuna (Finvoice3.0)
 • Laskuihin voidaan liittää liitteitä
 • Laskujen, maksumuistutusten sekä maksuhistoriaraporttien lähettäminen vuokralaiselle sähköpostin liitteenä
 • Automaattinen suoritusten kohdistaminen
 • Reskontran tapahtumien vienti taloushallintoon joko kuukausittain tai päivittäin
 • Asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat rajapinnat eri taloushallinto-ohjelmistoihin
 • Laajat ohjaustiedot taloushallintoliittymää varten
 • Lukuisia raportteja reskontran ja taloushallintoliittymän toiminnasta
 • Maksuvalvonnan ja perinnän toiminnot
 • Vakuuden käsittely

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!