Työmaapäiväkirja päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen

Selainkäyttöinen palvelu sisältää kattavan raportointi-osion, jonka avulla seuraat työmaan etenemistä. Työmaapäiväkirja täyttää rakennusurakan yleisten sopimusehtojen päiväkirjalle asettamat vaatimukset (YSE 1998)

Työmaapäiväkirja päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen

Nopeampaa ja selkeämpää dokumentointia

BEM Työmaapäiväkirjan avulla muutosten kirjaaminen on nopeaa ja helppoa. Palvelu tarjoaa lähtötietoina edellisen päivän työmaan tapahtumia, jolloin kirjaamista ei tarvitse aloittaa aina uudelleen alusta.

Päiväkirjaan tehtäviin merkintöihin voidaan liittää myös valokuvia ja muita tiedostoja, joka tekee dokumentoinnista havainnollisempaa. Lisäksi merkintöjen tekeminen sähköisesti poistaa eri henkilöiden käsialoista johtuvat ongelmat.

 

Helpompaa raportointia

Työmaapäiväkirjan raportit -osiosta saa tulostettua kattavat raportit kaikista työmaan tapahtumista. Raportteja voi tulostaa myös kootusti useammasta päiväkirjasta. Lisäksi koontinäkymän avulla voi seurata kätevästi useamman työmaan tapahtumia.

 

OMINAISUUDET

 • Muokkaus- ja allekirjoitusoikeus päiväkirjaan päätoteuttajan vastaavalla työnjohtajalla
 • Kommentointioikeus ja sähköinen allekirjoitus on myös tiedoksi saaneena työmaavalvojalla
 • Lisäksi kommentointioikeus on mahdollista antaa mm. viranomaisille, suunnittelijoille sekä sivu- ja aliurakoitsijoille
 • Sisältää myös mm. seuraavat toiminnot:
  • Työmaan päätyttyä työmaapäiväkirja voidaan muuttaa staattiseksi ja arkistoida sähköisesti tai tulostaa ja liittää osaksi paperiarkistoa
  • Työmaan resurssit: henkilöt, koneet, laitteet
  • Suunnitelma- ja tarviketilaustiedot
  • Työmaan työtilannetiedot: aloitetut työt, käynnissä olevat työt, päättyneet työt
  • Liitetiedostot, esim. valokuvat

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!