Helppoa ja sujuvaa tiedonsiirtoa

BEM-palveluun toteutetut rajapinnat mahdollistavat tiedonsiirron saumattomasti eri järjestelmien välillä. Ajantasainen tieto on tällöin käytettävissä useassa eri paikassa ilman, että käyttäjän tarvitsee sitä moneen eri paikkaan päivittää.

Helppoa ja sujuvaa tiedonsiirtoa

Säästää aikaa

Käyttäjän tarvitsee tallentaa tieto vain yhteen paikkaan, josta se päivittyy rajapinnan avulla muihin järjestelmiin. Esimerkiksi kiinteistötiedot voidaan tuoda halutussa laajuudessa taustajärjestelmästä BEM-järjestelmään, tai palvelupyynnöt voidaan siirtää kiinteistöhoitoyhtiön omaan järjestelmään, josta ne päivittyvät BEMiin palvelupyynnön valmistuttua.

Liikkuminen järjestelmien välillä ilman erillistä kirjautumista tekee palvelun käyttämisestä mahdollisimman yksinkertaista ja toimivaa erilaisille käyttäjäryhmille.

Kumppaniverkostolle avattavissa

Tieto on kaikissa järjestelmissä samanlaista ja yhdestä paikasta käytettävissä. Inhimilliset virheet vähenevät, kun tieto syötetään vain kerran. Kaikki tieto saadaan myös kerättyä BEM-palveluun.

Saatavilla olevat rajapinnat

 • Dokumenttienhallinta
 • Kiinteistötiedot
 • Hanketiedot
 • Palvelupyynnöt
  • + rajapinnan laajennus työmääräimiin
 • Huoltokalenteri
 • Energiaseuranta

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!