Kiinteistöomaisuuden hallinta yhdessä palvelussa

Kiinteistönhallintajärjestelmä koko kiinteistöomaisuuden hallintaan ja kiinteistöjohtamiseen. BEM-Kiinteistöhallinto mahdollistaa kiinteistö- ja hanketietojen hallinnan lisäksi tehokkaan ja läpinäkyvän sopimusjohtamisen sekä ilmoitukset verottajalle. Kaikki tieto on turvallisesti yhdessä palvelussa, oikeiden osapuolten hyödynnettävissä.

Kiinteistöomaisuuden hallinta yhdessä palvelussa
  • Tehokas kiinteistöomaisuuden hallinta yhdessä palvelussa
  • Useiden rakennusprojektien hallinta yhdestä näkymästä
  • Tehokas ja läpinäkyvä sopimusjohtaminen
  • Laadukas raportointi sekä selkeä ja ajantasainen tiedonhaku

Kiinteistötiedot

Kiinteistörekisteri kiinteistöjen perustietojen, kuten kiinteistö-, tontti- ja rakennustietojen hallintaan. Kiinteistörekisteri käsittää lisäksi käyttöpäiväkirjatoiminnon, joka mahdollistaa kohdekohtaisen huolto- ja vikahistorian kirjaamisen sekä tapahtumien monipuolisen haun.

Dokumentinhallinta ja Dokumentinhallinta Plus

Luokitelluista sopimuksista on tehokkaat tiedonhaku- ja raportointiominaisuudet, ja tieto esim. päättyvistä sopimuksista on helposti löydettävissä. Dokumentinhallinta mahdollistaa muutosten toteuttamisen erittäin nopeasti ja tehokkaasti, minimoiden inhimillisten virheiden mahdollisuudet. Lisäksi Dokumentinhallinta Plus mahdollistaa erittäin suurikokoisten tiedostojen lisäämisen, hyödyntämisen ja käsittelyn sekä IFC-mallien esikatselun.

Dokumenttiarkisto

Kaikki kohteiden, rakennusten ja tonttien tieto yhdessä paikassa, oikeiden henkilöiden käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Metatietopohjainen dokumentinhallinta sisältää tehokkaat haku- ja raportointiominaisuudet. Oma kansiohierarkia hallinnolliselle tasolle, tontille sekä rakennuksille.

Kaksivaiheinen tunnistautuminen

Mahdollistaa tietoturvan lisäämisen erityisen korkean tietoturvatason kohteisiin ja projekteihin BEM-palvelussa.

Moniprojekti

Mahdollistaa ison rakennusprojektin jakamisen pienempiin projekteihin ja projektien hallinnan tehokkaasti yhdestä näkymästä. Moniprojektin avulla voidaan myös linkittää projektit kohteisiin.

Dynaamiset käyttöoikeudet

Käyttöoikeushallinnan avulla varmistetaan, että kaikki osapuolet pääsevät oikeisiin kohteisiin palvelussa.

Sopimukset

Palvelu mahdollistaa tehokkaan ja läpinäkyvän sopimusjohtamisen suurissakin kiinteistömassoissa. Muutosten teko on nopeaa, eikä aikaa haaskaudu tiedonhakuun ja selvitystyöhön.

Kertakirjautuminen

Mahdollistaa käyttäjien kirjautumisen BEM-palveluun ilman tunnuksia ja salasanoja ja sujuvoittaa näin palvelun käyttöä.

Ilmoitin

Rakennuttajan helppokäyttöinen ja työaikaa säästävä ratkaisu lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden hoitamiseksi.

Hankerekisteri

Hankerekisterin avulla hallitset helposti eri hankkeiden perustietoja. Kaikki hanketiedot ovat turvallisesti yhdessä paikassa, helposti hyödynnettävässä muodossa. Rekisterin muodostavat lomakepohjat voidaan räätälöidä asiakastarpeiden mukaan.

Rajapinnat

BEM-palveluun toteutetut rajapinnat mahdollistavat tiedonsiirron saumattomasti eri järjestelmien välillä. Ajantasainen tieto on tällöin käytettävissä useassa eri paikassa ilman, että käyttäjän tarvitsee sitä moneen eri paikkaan päivittää.

QR-koodit

QR-koodien avulla helpotetaan palvelun käyttöä ja nopeutetaan käyttäjien siirtymistä mobiililaitteella oikeaan paikkaan palvelussa.

 

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!