RAKENNUTTAMINEN

Myynti 040 450 3910    sales@buildercom.fi

BEM-Rakennuttaminen

Rakentamisen tietopalvelu

Palvelu tarjoaa tehokkaan ja nykyaikaisen projektipankin ja sähköisen kilpailutustyökalun, sekä helppokäyttöisen pientyöpankin niin suurten rakennushankkeiden kuin pienten kunnossapitohankkeidenkin hallintaan aina hankesuunnittelusta vastuuajalle, koko hankkeen elinkaaren ajan.

Palvelua voi täydentää BEM-Kiinteistöhallinnon tuotteilla BEM-Kiinteistötiedot, BEM-Dokumenttiarkisto ja BEM-Moniprojekti sekä lisätoiminnoilla BEM-Dynaamiset käyttöoikeudet sekä BEM-SSO.

Lue myös: 6 syytä valita rakennushankkeen tiedonhallintaan BEM-projektipankki.

Rakennusprojektin tiedonhallintaa mobiililaitteella

BEM-Projektit

  • Tehokas ja nykyaikainen projektipankki rakennushankkeiden hallintaan
  • Määrämuotoinen dokumentaation tallennus hankkeen kaikissa vaiheissa
  • Kaikki hanketieto turvallisesti yhdessä paikassa kaikkien osapuolten saatavilla
  • Projektien liittäminen osaksi kiinteistökohteita ja laajempaa palvelua
  • Laadukkaat ja aikaa säästävät sähköiset kilpailutukset

Dokumentinhallinta

Loogisen ja metatietopohjaisen projektipankin dokumentinhallinnan avulla kaikki hankkeen tieto on yhdessä paikassa helposti löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Kun kaikki tieto on sähköisessä muodossa ja saman sisältöisenä kaikkien käytettävissä, koko hankeprosessi on tilaajan ohjattavissa.

Työmaapäiväkirja

Sähköinen työmaapäiväkirja on tarkoitettu työmaan päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen. Palvelu sisältää kattavat raportointiominaisuudet, joiden avulla seuraat työmaan etenemistä. Työmaapäiväkirja täyttää rakennusurakan yleisten sopimusehtojen päiväkirjalle asettamat vaatimukset.

Työmaapäiväkirja
Tarkastusasiakirja

Tarkastusasiakirja

Sähköinen tarkastusasiakirja toimii laadunvalvonnan dokumentoinnin ja seurannan välineenä. Tarkastusasiakirjaan merkitään työmaan laadunvalvontaan liittyvät tarkastustiedot. Palvelu täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset.

Sähköinen kilpailutus

Rakennushankkeiden kilpailutusaineistojen jakelut sekä tarjousten vastaanottaminen helposti ja luotettavasti sähköisessä muodossa hankintalain vaatimuksen täyttäen. Rakentamisen erityistarpeet huomioiva palvelu sisältää tarjouspyyntöaineistojen koostamisen, aineistojen jakelun, tarjousten vastaanoton ja avaamisen. Palvelu tallentaa myös lokitiedot koko kilpailutuksen ajalta.

Sähköinen kilpailutus

Kopiotilaukset

Kopiotilaukset valituille kopiolaitokselle ennalta määriteltyjen jakelulistojen mukaisesti. Buildercomin järjestelmä on yhteensopiva kaikkien kopiolaitosten kanssa. Lisäksi palvelu tarjoaa automaattisen kopiotilaustoiminnon.

BEM-Pientyöt

  • Projektipankkia vastaava helppokäyttöinen ympäristö pienille investointi- ja kunnossapitotöille
  • Selkeyttää pientöiden tiedonhallintaa ja kokoaa arvokkaan tiedon talteen

Dokumentinhallinta

Loogisen ja metatietopohjaisen dokumentinhallinnan avulla kaikki pientöiden tieto on yhdessä paikassa helposti löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Kopiotilaukset

Kopiotilaukset valituille kopiolaitokselle ennalta määriteltyjen jakelulistojen mukaisesti. Buildercomin järjestelmä on yhteensopiva kaikkien kopiolaitosten kanssa.

Projektin mobiilitarkastukset

BEM-Tarkastukset

Kaikki projektin tarkastukset helposti suoraan työmaalla mobiililaitteella, ilman erillisiä sovelluksia. Valmiiden tarkastuspohjien lisäksi räätälöimme juuri tarpeidenne mukaiset tarkastukset projektien kaikkiin työvaiheisiin.

  • Mm. terve talo -tarkastukset, valvojan kierrokset, rakentamisen puutelistat, TR-, MVR- ja RR-mittaukset, sekä muut laatuun, puhtauteen ja turvallisuuteen liittyvät tarkastukset
  • Asiakastarpeiden mukaisten tarkastusten räätälöinti
  • Lue lisää projektin mobiilitarkastuksista

MENESTYSTARINOITA

“Meillä ei pyöri dokumenteista erilaisia versioita eri paikoissa, vaan meillä on BEM:issä yksi versio, joka määrittää sen, mitä teemme.”

Jarmo Niskanen, Väylävirasto

Asiantuntija Karri Suominen

Haluatko tehostaa projektisi tiedonhallintaa?

Ota yhteyttä osaavaan myyntitiimiimme, niin palaamme nopeasti asiaan!