Buildercom Oy:n BEM-palvelun saavutettavuusseloste

 

Saavutettavuus tarkoittaa digitaalisen maailman esteettömyyttä. BEM-palvelu on pyritty toteuttamaan niin, että jokaisen on palvelua helppo käyttää. Palvelun saavutettavuutta kehitetään koko ajan.

Tämä saavutettavuusseloste koskee BEM-palvelua, jota käytetään osoitteessa bem.buildercom.net. Saavutettavuusseloste on laadittu 21.4.2021 ja sitä päivitetään säännöllisesti.

BEM-palvelun saavutettavuus on arvioitu Buildercom Oy:n asiantuntijoiden toimesta. Saavutettavuuden arviointia, kehitystyötä ja korjauksia tehdään säännöllisesti. Palvelua seurataan automaattisesti WAVE-työkalulla (https://wave.webaim.org/), jonka avulla saavutettavuuden tilaa pystytään monitoroimaan aktiivisesti ja jatkuvasti.

 

Palvelun saavutettavuuden tila

BEM-palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan saavutettavuusperiaatteiden WCAG 2.1 -ohjeistusta ja tavoitellaan vaadittua AA-tasoa tai sitä parempaa tasoa, mikäli se on kohtuudella mahdollista. Palvelu ei kaikin osin täytä julkisorganisaatioille asetettuja AA-tason saavutettavuuskriteerejä.

 

Palvelussa havaitut puutteet

 

Ei havaittuja puutteita.

 

Puutteiden korjaus

Havaitut puutteet pyritään korjaamaan siten, että palvelun käyttö näppäimistöä käyttäen sekä avustavilla tekniikoilla, on mahdollista. Korjauksia pyritään suorittamaan mahdollisimman nopealla aikataululla järjestelmäpäivitysten yhteydessä.

 

Palaute ja yhteystiedot

Buildercom Oy:n asiakaspalvelu
+358 9 427 20850
Palveluajat: ma–pe klo 8–16
support@buildercom.fi

 

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla Buildercom Oy:n asiakaspalveluun support@buildercom.fi.

 

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käytäjä ei koe saavansa palvelun sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla support@buildercom.fi. Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

 

Saavutettavuuden oikeussuoja, Täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinvaihde: 0295 016 000
Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!