Tarkastusasiakirja hankkeen laadunvalvonnan dokumentoinnin ja seurannan ohjausvälineenä

Tarkastusasiakirjaa voidaan käyttää hankkeen suunnittelu-, rakentamisja takuuvaiheen laadunvalvontaan. Dokumentointiin voidaan liittää Buildercomin mobiilitarkastukset, jolloin havainnot tallennetaan suoraan työmaalta mobiililaitteella palveluun. Palvelu täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset (MRL 150§, MRA 77§).

Tarkastusasiakirja hankkeen laadunvalvonnan dokumentoinnin ja seurannan ohjausvälineenä

Laadukasta dokumentointia

Tarkastusasiakirja täyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän töiden suunnittelun ja vastuutuksen huolehtimisvelvollisuuden ja on tehokas työkalu rakennuttajakonsultille ja työmaavalvojille.

Palvelun avulla laadunvalvontasuunnitelman mukaisten tarkastusten suorittaminen ja dokumentointi hoituu tehokkaasti ja läpinäkyvästi (mm. kosteuden hallinta-, Terve talo-, P1-, rakenne-, materiaali-, suunnitelma- ja vastaanottotarkastukset). Tarkastusnimikkeen osatarkastukset on mahdollista dokumentoida myös mobiilimittauksin suoraan työmaalla.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja muiden osapuolten on mahdollista seurata reaaliajassa työmaan etenemistä.

 

Lain ja asetusten mukaista raportointia

Tarkastusasiakirjan avulla hoituvat rakennusluvan mukaiset tarkastukset: palvelun avulla on helppo varmistaa, että laadunvalvonta toteutuu lakien ja asetusten mukaisesti. Tietoihin on myös helppo palata milloin tahansa. Tarkastusasiakirjasta voidaan lisäksi tulostaa raportti, joka rakennusurakan päätyttyä allekirjoitetaan ja luovutetaan rakennusvalvontaviranomaisille.

OMINAISUUDET

  • Yhdessä palvelussa voi olla useita eri tarkastusasiakirjoja, esim. rakennustekniikka, laitetekniikka jne.
  • Vastuuhenkilöiden kuittaukset sähköisesti
  • Mobiilitarkastusten liittäminen dokumentointiin, jolloin havainnot voi tallentaa suoraan työmaalta mobiililaitteella palveluun
  • Kommenttien ja dokumenttien liittäminen
  • Hyväksytyn tarkastustehtävän palauttaminen ei-hyväksytyksi
  • Tarkastusnimikkeiden lajittelu eri kriteereillä
  • Tarkastusasiakirjan kopiointi käyttöoikeuksineen toiselle hankkeelle

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!