Tehokas ja läpinäkyvä sopimusjohtaminen suurissakin kiinteistömassoissa

BEM-Sopimukset tarjoaa käyttäjälleen aivan uudenlaisen mahdollisuuden tehokkaaseen ja läpinäkyvään sopimusjohtamiseen. Suurissakin kiinteistömassoissa ja käyttäjämäärissä muutosten teko on nopeaa, eikä ylimääräistä aikaa kulu tiedonhakuun ja selvitystyöhön. Palvelu sisältää asiakaskohtaisesti muokattavissa olevan sopimusrekisterin

Tehokas ja läpinäkyvä sopimusjohtaminen suurissakin kiinteistömassoissa

Tehokasta sopimusjohtamista

BEM-Sopimukset mahdollistaa suurten tietomäärien hallinnan ja analysoinnin. Palvelu tuo käyttäjälleen tiedot täysin läpinäkyvästi hyödynnettävään muotoon. Muutosten teko palvelukuvauksiin ja sopimuksen yksityiskohtiin on helppoa suuristakin kiinteistömassoista.

Tiedotteet sovituista tarkastusajankohdista takaavat sopimustiedon ajan tasalla pysymisen – myös esimerkiksi tieto päättyvistä sopimuksista on helposti löydettävissä.

Luokitelluista sopimuksista on tehokkaat tiedonhaku- ja raportointiominaisuudet. Lisäksi palvelu mahdollistaa tiedon tarkastelun ja analysoinnin sopimuskohtaisesti.

 

Muutokset helposti toteutettavissa

Sopimukseen liitettyjen kiinteistöjen käyttöoikeuksien hallinta on erittäin nopeaa ja tehokasta. Suurtenkin kiinteistömassojen muutokset hoituvat vaivattomasti esimerkiksi huolto-ohjelmiin ja palvelupyyntöjen hallintaan. Lisäksi olemassa olevan sopimuksen kopiointi uudeksi sopimukseksi helpottaa ja nopeuttaa työtä.

Helppokäyttöinen käyttöliittymä nopeuttaa siis arjen työskentelyä sekä minimoi inhimillisten virheiden mahdollisuutta.

PALVELUN SISÄLTÖ

 • Sopimusrekisteri, johon käyttöönotettavat tietokentät ovat asiakkaan itse valittavissa
 • Valmiiden nimikkeistöjen lisäksi asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat tietokentät
 • Sopimusten dokumenttienhallinta
 • Suurten tietomäärien hallinta ja analysointi
 • Laajat ja tehokkaat tiedonhaku- sekä raportointiominaisuudet
 • Tiedotteet sovituista sopimusten tarkastusajankohdista
 • Tarkka tapahtumaloki tehdyistä tietojen päivityksistä
 • Sopimusten luokittelu valituin tiedoin
 • Koontinäkymässä useamman kohteen sopimusten tarkastelu valituin hakuehdoin
 • Palveluntuottajalla on mahdollisuus raportoida sopimuksen mukaisia toimenpiteitä
 • Sopimuksen kopiointi uudeksi sopimukseksi

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!