TUOTTEET

Myynti 040 450 3910    sales@buildercom.fi

Buildercom palvelukokonaisuus

Palvelumme vastaavat tiedonhallintasi
tarpeisiin kiinteistön koko
elinkaaren ajalle.

BEM-KIINTEISTÖHALLINTO

Kiinteistöjen elinkaaritiedon hallinnan mahdollistava kohdeportaali. BEM-Kiinteistöhallinto mahdollistaa kiinteistö- ja hanketietojen hallinnan lisäksi kaikki rakentamisen ja kiinteistöpalvelujen kilpailutukset, tehokkaan ja läpinäkyvän sopimusjohtamisen sekä ilmoitukset verottajalle. Kaikki yhdessä palvelussa, osana Buildercomin teknisen tiedonhallinnan palvelukokonaisuutta.

Hallitse omaisuuttasi

 • Tehokas kiinteistöjohtaminen
 • Elinkaaritiedon hallinta
 • Laadukas raportointi
 • Kustannustehokas ja hankintamenettelylain mukainen kilpailutus

BEM-RAKENNUTTAMINEN

Tietopalvelu tarjoaa tehokkaan ja nykyaikaisen projektipankin ja moniprojekti-toiminnon sekä helppokäyttöisen pientyöpankin niin suurten rakennushankkeiden kuin pienten kunnossapitohankkeidenkin hallintaan aina hankesuunnittelusta vastuuajalle, koko hankkeen elinkaaren ajan.

Hallitse projektejasi

 • Projektipankki tehokkaaseen projektinhallintaan
 • Laadukas dokumentointi
 • Rakennushankkeet aikataulussa
 • Mobiiliutta ja joustavuutta työmaalle

BEM-YLLÄPITO

Kiinteistöylläpidon tietopalvelu kiinteistöjen koko elinkaaren ajalle.
BEM-Ylläpito tarjoaa työkalut kiinteistön hoito- ja huoltotoimen, tila- ja laitetietojen, kunnossapidon ja sisäilma-asioiden hallintaan sekä kiinteistön auditointeihin.
Palvelu on Suomen Rakentamismääräyskokoelman huoltokirjalle asetettujen vaatimusten mukainen.

Hallitse kiinteistöjäsi

 • Helpompi kiinteistöjohtaminen
 • Tärkeän tiedon löytyminen
 • Laadukas kiinteistöjen ylläpito
 • Kustannustehokkuus

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta.
Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki