Moniprojekti

BEM-Moniprojekti mahdollistaa ison rakennusprojektin jakamisen pienempiin projekteihin ja projektien hallinnan tehokkaasti yhdestä näkymästä. Moniprojektin avulla voidaan lisäksi linkittää projektit kohteisiin. BEM-Moniprojekti on osa Buildercomin rakennetun ympäristön tiedonhallintaan kehitettyä BEM-palvelua.

Moniprojekti

Helpottaa kokonaisuuden hallintaa

Moniprojektin avulla kokonaisuus on helpommin hallittavissa, mikä säästää arvokasta aikaa. Projektin jakaminen pienempiin osiin helpottaa hallintaa esimerkiksi käyttöoikeuksien osalta – palvelun käyttäjille on helppo antaa oikeudet vain tarvittavaan osaan projektia.

Lisäksi tiedon siirtäminen eri projektien välillä helpottuu ja massiivinen kokonaisuus on helpommin hahmotettavissa, kun se on jaettu pienempiin projekteihin.

OMINAISUUDET

  • Kaikkien projektien käyttäjien hallinta yhdestä paikasta
  • Käyttöoikeuksien automatisointi (esimerkiksi tilaajan henkilöille kaikkiin projekteihin)
  • Tiedostojen kopiointi eri projektien välillä
  • Tarkat lokitiedot
  • Kaikkien projektien uudet tiedostot yhdessä näkymässä kronologisessa järjestyksessä
  • Kattava haku kaikista projekteista
  • Navigointi jokaiseen projektiin yhdestä näkymästä

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!