Helppokäyttöinen työkalu kiinteistön ennakoivan huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin

BEM-Huoltokalenteri tekee toiminnasta suunnitelmallista – samalla arvaamattomat ja kiireiset vikatilanteet vähenevät, jolloin myös kiinteistöylläpidon korjauskustannukset pienenevät.

Helppokäyttöinen työkalu kiinteistön ennakoivan huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin

Suunnitelmallista kiinteistönpitoa

BEM-Huoltokalenteri varmistaa huoltotoiminnan tavoitellun laatutason täyttymisen. Työkalu turvaa määräaikaishuoltojen ja -tarkastusten oikea-aikaisen suorittamisen ja kokoaa arvokkaan huoltohistorian raportoitavaan ja analysoitavaan muotoon. Suunnitelmallinen toiminta edistää rakennusosien elinkaaritavoitteiden täyttymistä ja läpinäkyvyys parantaa toiminnan laatua.

Helppoutta työarkeen

Huoltokalenterin mobiilikäytettävyys mahdollistaa joustavan käytön ajasta ja paikasta riippumatta. Kalenteri luo selkeät tehtäväluettelot kiinteistönhoitajille ja helppokäyttöinen käyttöliittymä nopeuttaa arjen työskentelyä. Korostettujen merkintöjen nostaminen etusivulle helpottaa tärkeän tiedon löytymistä.

PALVELUN SISÄLTÖ

  • Käyttäjäkohtainen työpöytä mahdollistaa valittujen kohteiden ja huoltotehtävien seurannan
  • Asiakaskohtaisesti muokattavissa olevat huolto-ohjelmat
  • Korostettujen merkintöjen nostaminen kohteen etusivulle
  • Huoltotehtävistä tiedottaminen sähköpostitse halutuille käyttäjille
  • Koontinäkymässä useamman kohteen merkintöjen katselu
  • Laajat tiedonhaku- ja raportointiominaisuudet
  • Tiimiraportti, joka kertoo kuinka paljon työaikaa on käytetty huoltokalenteritehtäviin (listattuna käyttäjittäin)

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!