BEM-Tutkimukset ja katselmukset

BEM-Tutkimukset ja katselmukset toimii tietopankkina mm. kiinteistön sisäilmaongelmista ja kosteusvaurioista. Työkalun avulla dokumentoit kaikki kiinteistöön liittyvät tutkimukset ja katselmukset ja jaat tiedon vaivattomasti kaikille niille tahoille, jotka tietoa tarvitsevat. Järjestelmän avulla tilaaja pystyy kootusti seuraamaan eri tutkimusten edistymistä, sekä tarkastelemaan toimenpiteiden toteutusta.

BEM-Tutkimukset ja katselmukset

Helpompaa tutkimusten ja toimenpiteiden seurantaa

BEM-Tutkimukset ja katselmukset -moduulin avulla kaikki kiinteistöihin liittyvät tutkimukset ovat kootusti yhdessä paikassa, koko organisaation käytettävissä. Havainnoista on helppo käynnistää tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet ja palvelupyynnöt BEM-järjestelmässä.

Prosessien seuranta on helppoa visuaalisen ja havainnollistavan raportin avulla ja tilaajan on helppo seurata tutkimuksissa esille tulleita toimenpide-ehdotuksia ja toimenpiteiden toteutumista kootusti.

Toimenpiteet arkistoituvat arvokkaaksi historiatiedoksi kiinteistön huoltokirjaan.

 

Terveellisemmät tilat

Järjestelmän käyttö yhtenäistää organisaation toimintatapoja. Yhtenäisten toimintatapojen avulla parannetaan kiinteistöjen kuntoa, niiden elinkaaren aikaista tuottoa sekä varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus.

PALVELUN SISÄLTÖ

 • Tutkimuksissa esille tulleiden toimenpide-ehdotusten seuranta kootusti
 • Aikajana tutkimusten etenemisestä organisaatio- ja kohdetasolla
 • Visuaalinen prosessien seuranta -raportti
 • Luonnosraporttien käsittely ja liittäminen tutkimukselle
 • Toimenpiteiden siirtäminen kunnossapito-ohjelmaan sekä palvelupyynnöiksi
 • Projektin liittäminen sekä mahdollisuus antaa konsultille projektin oletusrooli
 • Arvokkaan historiatiedon kerryttäminen
 • Tutkimuksen julkaiseminen, minkä jälkeen se on näkyvissä valituille käyttäjille
 • Kuvien ja dokumenttien liittäminen tutkimukselle
 • Tutkimuksen käynnistäminen palvelupyynnöstä tai tarkastuksesta

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!