Rakennuttajan helppokäyttöinen ja työaikaa säästävä ratkaisu

BEM-ilmoitin on rakennuttajan helppokäyttöinen ja työaikaa säästävä ratkaisu lakisääteisen tiedonantovelvollisuuden hoitamiseksi. Ilmoittaminen hoituu vaivattomasti muun projektinhoidon ohessa rasittamatta organisaatiota ja ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Rakennuttajan helppokäyttöinen ja työaikaa säästävä ratkaisu

Automaattinen tiedonkeruu

Ilmoitin kerää kaikki hankkeeseen liittyvät laskutustiedot tilaajan edustajan hyväksymistä maksuposteista ja laskuriveiltä sekä hankkeisiin liittyvistä työntekijöistä, kun päätoteuttajana toimii tilaaja.

Tarvittavat tiedot syntyvät hankkeen toimintaprosessin myötä, joista ilmoitin poimii raportoitavan tiedon automaattisesti. Näin tietojen manuaalinen syöttäminen ja virheiden määrä vähenee merkittävästi.

 

Tiedot helposti verottajalle

Ilmoitin lähettää tiedot tilaajakohtaisesti koottuina verottajalle kätevästi yhdellä napin painalluksella. Palvelun avulla vältät korkeat laiminlyöntimaksut
(jopa 15 000 € /jättämättä jäänyt ilmoitus).

 

Tieto tallessa ja ajan tasalla

Kaikki ilmoitukset pysyvät tallessa lain vaatimat 6 vuotta ilman erillisiä toimenpiteitä. Hankkeiden tiedot ovat ajan tasalla ja helposti organisaation käytettävissä.

Kun valitset BEM-Ilmoittimen

 • Ei turhaa selvitystyötä ja puuttuvien tietojen etsimistä eri tahoilta – tiedon oikeellisuudesta vastaavat tietoa tuottavat tahot
 • Ei ulkopuolisten työkustannuksia ilmoitettavien tietojen keräämiseen
 • Ei tietojen siirtoa eri tietojärjestelmien välillä
 • Ei verottajan sähköisen palvelun opettelua
 • Ei investointia oman tietojärjestelmän kehittämiseen

 

Palvelun ominaisuudet

 • Työmaat
 • Tilaukset
 • Urakkatiedot
 • Maksupostitaulukot sekä lisä- ja muutostyöt
 • Työmaan työntekijöiden tiedot
 • Raportointi
 • Mahdollisuus linkittää kunnossapitoon
 • Integroitavissa sekä BEM-Projektit -palveluun että Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluihin.
 • Integraatio taloushallinnon järjestelmiin myös mahdollinen

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

 • Palveluiden tehokas käyttöönotto
 • Koulutuspalvelut
 • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!