Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä.

BEM Koulutukset

Koulutuspalveluidemme avulla varmistetaan eri palvelunkäyttäjien riittävä osaaminen palvelun käyttöön. Koulutuspalveluita toimitetaan niin lähi- kuin verkkomuodossakin. Koulutustapahtumat voidaan räätälöidä toimeksiantajan toiveiden mukaisiksi tai suorittaa eri käyttäjäryhmille valmiiksi tuotteistettujen koulutusohjelmien pohjalta.

BEM Käyttöönottoprojekti

BEM Käyttöönottoprojektilla varmistetaan palvelun tehokas käyttöönotto kaikille käyttäjäryhmille. Kaikkea ei kannata opetella kantapään kautta. Vältät monta turhaa työvaihetta ja saat nopeammin täyden hyödyn BEM-palvelusta.

Palvelu sisältää annettavan koulutuksen ja käyttäjätuen lisäksi myös parhaiden toimintatapojen sekä kokemusten tuonnin osaksi asiakkaan toimintamallia.

Haltia Asiantuntijapalvelut

Haltia Käyttöönottopalveluiden laajuus riippuu asiakkaan toiveista ja toimituksen laajuudesta.  Koulutus voi tapahtua kurssimuotoisesti etänä tai asiakkaan tiloissa.

Haltia Tukipalvelut auttavat kaikkiin Haltian käyttöön liittyvissä kysymyksissä, joko puhelimitse tai sähköpostitse.

BEM Koulutukset

Tehokkaampaa järjestelmän käyttöä

 • Varmistaa järjestelmän käytön osaamisen
 • Turvaa toimeksiantajan vaatimusten sekä toiveiden täyttymisen
 • Poistaa ylimääräisen tiedon etsimisen sekä väärät työvaiheet
 • Luo käyttäjälle mahdollisuuden hyödyntää järjestelmää täysmääräisesti osana omaa työskentelyään
 • Tehostaa arvokkaan tiedon kertymisen järjestelmään halutussa ja raportoivassa muodossa
 • Lisää kaikkien järjestelmäkäyttäjien kokemaa tyytyväisyyden tunnetta

 

Helppoutta järjestelmän käyttäjille

 • Koulutustapahtumat selkeyttävät ja tuovat varmuutta järjestelmän käyttöön
 • Epävarmuus järjestelmän käytössä poistuu
 • Käyttäjän tarvitsemat järjestelmän sisältämät tiedot löytyvät palvelusta eikä tiedon etsimiseen kulu ylimääräistä aikaa
 • Käytön osaaminen tukee käyttäjän toimintaa tämän omissa varsinaisissa työtehtävissä

Sisältö

 • Aloituspalaveri ja tarpeiden määrittäminen toimeksiantajan edustajan kanssa
 • Koulutusohjelman toimittaminen
 • Toimeksiantajan järjestelmäympäristöön tutustuminen
 • Koulutustapahtuma laaditun ohjelman mukaisesti
 • Koulutustapahtuman tyytyväisyyspalautteen kerääminen ja analysointi

BEM Käyttöönottoprojekti

Palvelu tehokkaasti käyttöön

 • Käyttöönotossa huomioidaan koko palvelukokonaisuus sovitettuna asiakkaan toimintatapaan Varmistetaan järjestelmän käyttöosaaminen kaikissa käyttäjäryhmissä
 • Turvataan toimeksiantajan toimintamallien jalkautuminen palveluntuottajaverkostoon
 • Varmistetaan, että kerättävä tieto on toiveiden mukaista
 • Varmistetaan, että tieto on oikeassa paikassa oikein kirjattuna ilman ylimääräisiä työvaiheita
 • Mahdollistetaan arvokkaan historiatiedon kertyminen palveluun halutussa ja raportoitavassa muodossa.

 

Tyytyväisempiä käyttäjiä

 • Huolella hoidettu käyttöönotto nostaa kaikkien käyttäjien kokemaa tyytyväisyyden tunnetta
 • Sovitut toimintamallit ja luotu ohjeistus selkeyttävät toimintaa ja tuovat varmuutta järjestelmän käyttöön
 • Jokainen käyttäjä tietää ohjeistusten mukaiset toimintatavat ja mistä apua on tarvittaessa saatavilla
 • Määrämuotoinen, ohjattu käyttöönotto poistaa turhia työvaiheita ja tehostaa käyttäjän toimintaa omissa varsinaisissa työtehtävissään.

Sisältö

 • Toimeksiantajan ympäristöön tutustuminen
 • Aloituspalaveri toimeksiantajan edustajan kanssa ja tarpeiden määrittäminen
 • Koulutustarpeen tunnistaminen ja koulutussuunnitelman laatiminen
 • Mahdollisen asiakasohjeistuksen laatiminen
 • Pääkäyttäjän käyttöönoton aikainen tuki
 • Koulutustapahtumat laaditun suunnitelman mukaisesti
 • Koulutustapahtumien tyytyväisyyspalautteen kerääminen ja analysointi.

Haltia Asiantuntijapalvelut

Käyttöönottopalvelut

Käyttöönottopalvelujemme laajuus riippuu asiakkaan toiveista ja toimituksen laajuudesta. Peruspaketti on nopeasti käyttöönotettavissa vakioasetuksin tai se voi muodostaa laajan kokonaisuuden sovituksineen ja mittavan koulutuspaketin sadoille käyttäjille. Koulutus voi tapahtua kurssimuotoisesti etänä tai asiakkaan tiloissa.

Käyttöönotot tehdään määrämuotoisena käyttöönottoprojektina, jolla varmistetaan aikataulun ja kustannusten pitäminen. Projekti voi sisältää tietojen konvertoinnin vanhasta järjestelmästä, asiakkaan tarvitsemien rajapintojen määrittelyn ja toteutuksen, ohjelmiston sovittamisen asiakkaan vaatimuksiin, asiakkaan toiminnallisen konsultoinnin ja avustamisen asiakkaan sisäisen ohjeistuksen laadinnassa.

Tukipalvelut

Haltian käyttöön liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa asiakaspalvelumme auttaa sähköpostitse ja puhelimitse. Haltian monipuolisiin toimintoihin sisältyvät myös käytön ongelmatilanteissa esiin tulevat tukipyyntösivut. Näille sivuille Haltia kerää järjestelmän sisäistä lokitietoa, joiden avulla ongelma pystytään helpommin ja nopeammin ratkaisemaan. Jotkut ongelmat vaativat vielä tarkempaa selvitystä, jolloin ongelmaa voidaan selvittää suoraan asiakkaan tallentamien tietojen pohjalta.

Tukemme kattaa myös ohjelmien virhekorjaukset asiakkaalle tehtyjen sovitusten ja rajapintojen ylläpidon ohjelmistoversioiden vaihtuessa.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!