Luotettava tiedonhallinnan
asiantuntija ja kumppani

Buildercom Oy on erikoistunut kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuihin sekä tila- ja vuokrahallintaan. Tarjoamme sekä yrityksille että julkisille yhteisöille SaaS-pohjaisia ohjelmistopalveluja toiminnan tehostamiseen. Tytäryhtiömme Eneronin kautta palveluihimme kuuluu myös energiajohtaminen.

Teemme tiedolla johtamisesta helppoa

Avoin ja toimiva tiedonhallinta ovat keskiössä digitalisaation uudistaessa kiinteistö- ja rakennusalaa. Päätehtävänämme on auttaa asiakkaitamme kehittämään kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintaansa tehokkaammaksi ja kannattavammaksi informaatioteknologian keinoin. Palvelujemme avulla asiakkaamme saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä rakennusprojekteissa että kiinteistöjen hallinnassa.

Buildercomin tarina

Jyväsdatan Työmaatieto-liiketoiminnasta Buildercomiksi

Jyväsdata Oy perustettiin vuonna 1981 mikrotietokoneiden tullessa markkinoille. Pääasiakaskuntana olivat urakointiyritykset. Internetin käytön yleistyessä vuoden 1995 jälkeen yrityksessä alettiin tutkia tämän uuden välineen hyödyntämistä rakennustyömailla. Näin kehitettiin internetpohjainen Työmaatieto-liiketoiminta. Ensimmäiset hankkeet olivat Nokian Jyväskylän toimitalojen ja Jyväskylän Yliopiston Agoran hankkeet vuonna 1998. Alun perin kohderyhmänä olivat rakennusliikkeet, mutta pian havaittiin, että tiedonhallinnasta olikin eniten kiinnostunut hankkeen omistaja. Koska teknologia ja asiakaskunta olivat uusia, päätettiin liiketoiminta yhtiöittää omaksi yrityksekseen, Buildercom Oy:ksi, syyskuussa 2000.

1981-2000

Kiinteistönpidon tiedonhallinta mukaan tarjontaan VTT:ltä

VTT oli jo internetin alkuajoilta kehittänyt yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa kiinteistöpitoon nettipohjaista Oivat-huoltokirjaa. Intensiivisten neuvottelujen tuloksena palvelu siirtyi Buildercomin tarjontaan FacilityInfo-nimiseksi tuotteeksi vuonna 2001.

Suunnittelutiedon hallinta mukaan Raksanet-sopimuksella

Kovimmaksi kilpailijaksi oli noussut Raksanet-palvelu. Vuoden 2002 aikana käytyjen neuvottelujen myötä Raksanetin liiketoiminta siirtyi osaksi Buildercomia ja ProjectInfo-palvelukokokonaisuus sai muotonsa.

2001

Merkittäviä uusia asiakkuuksia

Buildercomin valmiudet toimia julkishallinnon kumppanina olivat parantuneet, mikä näkyi uusina merkittävinä asiakkuuksina. Vuonna 2008 solmittiin lisenssisopimus Helsingin kaupungin ja vuonna 2009 Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa.

2008

Teknologiauudistus ja uusi BEM-palvelukokonaisuus

Vuonna 2013 julkaistiin uusi BEM-projektiportaali rakennushankkeiden suunnittelu- ja työmaavaiheen toiminnanohjaukseen sekä tiedonhallintaan. Vuonna 2016 valmistuneen BEM-Ylläpidon kokonaisuuden myötä BEM laajeni kattamaan myös kiinteistöylläpidon tarpeet, muodostaen markkinoiden laajimman rakennetun ympäristön teknisen tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden.

2013

Omistajan vaihdos

Kesäkuussa 2016 ruotsalaisomisteinen sijoitusyhtiö Ceder Capital osti enemmistön Buildercom Oy:stä sen perustajaosakkailta Juha Aspiselta ja Tuula Pitkäseltä.

2016

Miragel Oy osaksi Buildercomia

Buildercom Oy osti maaliskuussa 2019 kiinteistöhallinnan tietojärjestelmätoimittaja Miragel Oy:n. Kaupan myötä Buildercom ja Miragel pystyivät yhdessä tarjoamaan entistä laajempaa tuoteportfoliota asiakaskunnilleen. Miragelin päätuote on Haltia Kiinteistöhallinta -tietojärjestelmä.

2019

Omistajan vaihdos vahvistaa kasvunäkymiä

Loppuvuodesta 2021 Storskogenista tuli Buildercomin pääomistaja, ostettuaan enemmistön Buildercom Oy:n osakkeista CCP Investment AB:lta (Ceder Capital) sekä vähemmistöomistajilta. Storskogen hankkii hyvin johdettuja ja kannattavia pienen ja keskisuuren kokoluokan yrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia omalla toimialallaan, tavoitteena kehittää yhtiöitä pitkällä aikajänteellä. Yhteistyö vahvistaa Buildercomin ja Miragelin kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia entisestään. Storskogen on listattuna Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm: STOR-B).

2021

Fuusio Miragelin kanssa ja Eneronista uusi tytäryhtiö

Syksyllä 2022 Buildercom sulautui yhdeksi kokonaisuudeksi tytäryhtiönsä Miragelin kanssa. Myöhemmin samana syksynä Buildercom osti energiajohtamisen asiantuntijayritys Eneron Oy:n liiketoiminnan.

2022