Laajempaa tiedonhallintaa Palvelupyynnöt-moduulia laajentavalla BEM Työmääräimellä

BEM Työmääräin on BEM Palvelupyyntöjä laajentava toiminto. Palvelun avulla huoltokirjan käyttäjä voi osoittaa palvelupyynnön järjestelmän ulkopuolisille vastaanottajille. Toimeksisaaja voi kommentoida työmääräintä sekä kuitata sen suoritetuksi ilman järjestelmän tunnuksia.

Laajempaa tiedonhallintaa Palvelupyynnöt-moduulia laajentavalla BEM Työmääräimellä

Laajempaa tiedonhallintaa

Järjestelmä saadaan laajennettua koskemaan erilaisia palveluntuottajia, jotka toteuttavat yksittäisiä erikseen nimettyjä tehtäviä, kuten erikoislaitehuoltoja. Järjestelmään tallentuvat myös yksittäiset työmääräimet, jotka on perinteisesti lähetetty esimerkiksi sähköpostitse.

Helpompaa töiden seurantaa

Töiden etenemistä on helppo seurata: ajantasainen tieto on oikeiden käyttäjien nähtävissä, eikä esimerkiksi yhden ihmisen sähköpostissa.

Tiedot työtilauksista arkistoituvat järjestelmään ja niihin on helppo palata tarvittaessa myöhemmin.

Työmääräin on Palvelupyynnöt-moduulin laajennus – lisätiedot Palvelupyynnöistä

Tutustu tästä Palvelupyynnöt -moduuliin:

PALVELUN SISÄLTÖ

  • Automaattinen sähköpostitiedotus työn tilaajalle töiden kommentoinneista ja kuittauksista
  • Haluttujen kohteen yhteystietojen liittäminen tiedoksi työmääräimen suorittajalle
  • Työmääräimen katselu, kommentointi ja kuittaus ilman käyttäjätunnuksia ja salasanoja
  • Käyttäjä voi merkitä työmääräimen henkilökohtaisesti seurattavaksi
  • Työmääräimille voidaan määrittää valmiit vastaanottajat ja liittää näihin suorittajia
  • Vastaanottaja pääsee myös kootusti tarkastelemaan omia palvelupyyntöjään
  • Tehokkaat tiedonhaku- ja raportointimahdollisuudet myös suurten kiinteistömassojen hallintaan

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!