Helpompaa ja järjestelmällisempää kunnossapitoa

BEM-Kunnossapidon avulla suunnitelma jalostuu todelliseksi kunnossapito-ohjelmaksi, jolloin tarpeenmukaiset toimenpiteet pystytään suorittamaan oikea-aikaisesti.

Helpompaa ja järjestelmällisempää kunnossapitoa
  • Suunnitelmasta todellinen kunnossapito-ohjelma
  • Tarpeenmukaisten toimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen
  • Vaivaton tiedon koonti ja raportointi
  • Arvokas kunnossapitohistoria talteen kiinteistön omistajalle

Kunnossapito-ohjelma

Kunnossapito-ohjelman avulla varmistetaan tarpeenmukaisten toimenpiteiden oikea-aikainen suorittaminen ja dokumentointi. Tiedon koonti on vaivatonta ja tiedot on helppo raportoida oikeille osapuolille.

Takuut

Mahdollistaa rakennuksiin liittyvien takuiden dokumentoinnin ja tekee takuiden hyödyntämisen helpoksi. Järjestelmä muistuttaa, kun esimerkiksi takuuhuolto lähestyy tai takuuaika on päättymässä. Kiinteistönomistaja välttyy ylimääräisiltä kustannuksilta, kun takuuhuollot tulevat tehdyksi ja vaikkapa mahdolliset laiterikot menevät urakoitsijan takuuvastuuseen.

Käyttöiät ja kunnossapitojaksot

Käyttöiät ja kunnossapitojaksot -moduulin avulla voidaan helposti varautua kiinteistön tuleviin kunnossapitotarpeisiin ja niistä koituviin kustannuksiin. Yhdessä Kunnossapito-ohjelman kanssa käytettynä mahdollistaa vaivattoman ja kustannustehokkaan kunnossapitosuunnitelman luomisen ja ylläpidon isoonkin kiinteistöjoukkoon.

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!