BEM-versiopäivitys (22.6.2023)

BEM-palvelusta on julkaistu uusi versio 22.6.2023. Uusi versio sisältää alla mainitut muutokset ja korjaukset.

Muutokset

Tarkastukset plus: Pohjakuva-ominaisuus tarkastuksissa

 • Uutena ominaisuutena sekä kohteen että projektin tarkastuksiin on toteutettu merkinnän tekeminen pohjakuvaan. Ominaisuudet kytketään erikseen organisaatiolle päälle. Kun ominaisuus on päällä, tarkastuspohjaan voi lisätä pohjakuva-tyyppisen kentän.

Tarkastukset plus: Pohjakuva projektin tarkastuksissa

 • Jotta pohjakuvaan voi tehdä merkintöjä tarkastuksella, projektin tarkastuspohjalla tulee olla käytössä myös sijaintilista. Projektilla valitaan pohjakuvat sijainneittain. Projektin asetuksissa uudella Pohjakuvat-välilehdellä valitaan haluttu sijaintilista.
  Sijainnin kohdalla Toiminnot-sarakkeen muokkausnappia painamalla avautuu dialogi jossa voi valita pohjakuvan.
  Pohjakuva valitaan projektin dokumentinhallinnasta. Pohjakuvan tulee olla PDF-tiedosto. Tyhjien kansioiden piilotus toimii tässä ikkunassa niin että näkyviin jäävät vain kansiot joissa on PDF-tiedostoja.
  Pohjakuvan valinnan jälkeen dialogissa näkyy tietoja valitusta pohjakuvasta. Pohjakuvan voi poistaa ja valita tilalle uuden.
  Tarkastusta tehdessä pohjakuvaan merkintä voi näkyä hieman eri tavalla. Jos kenttä on käytössä suoraan projektin tarkastuksella, tarkastuksen täytössä kenttä näkyy näin:
  Jos kenttä on oikein/väärin-pohjassa, kenttä näkyy näin:
  Toiminnallisuus molemmissa tapauksissa on kuitenkin sama. ”Piirrä pohjakuvaan”-kentästä avautuu uuteen ikkunaan piirto-ohjelma. Klikkaamalla ”Annotate”-nappia voi aloittaa merkinnän piirtämisen. Kun havainto on merkitty kuvaan, tallentaminen onnistuu oikean yläkulman napista.
  Tallentamisen jälkeen piirto-ohjelma sulkeutuu. O/V-merkinnällä merkintä tulee näkyviin kun havainto tallennetaan. Pohjakuvaan tehdyn merkinnän voi poistaa ”Poista merkintä”-nappia klikkaamalla.
  Lukunäkymässä merkinnän kuvaa klikkaamalla pohjakuva avautuu esikatseluohjelmaan. Merkintöjä voi myös tarkastella sijainneittain klikkaamalla ”Näytä kaikki sijaintiin liittyvät merkinnät”-nappia. Samalla tallennetaan yhteenvetokuva joka näkyy esikatseluohjelman sulkemisen jälkeen tarkastuksella. Jos sijainnille ei ole määritelty pohjakuvaa, ”Piirrä pohjakuvaan”-toiminnallisuus ei ole käytössä.

Tarkastukset plus: Pohjakuva kohteen tarkastuksissa

 • Jos tarkastuspohjalla on käytössä pohjakuva-kenttä, pohjakuvan valinta tapahtuu ennen varsinaisen tarkastuksen luontia.
  Pohjakuva valitaan kohteen dokumentinhallinnasta.
  Merkinnän tekeminen pohjakuvaan tapahtuu samalla tavalla kuin projektilla. Kaikkia merkintöjä voi tarkastella klikkaamalla ”Näytä kaikki tarkastukseen liittyvät merkinnät”-nappia. Samalla tallennetaan yhteenvetokuva joka näkyy esikatseluohjelman sulkemisen jälkeen tarkastuksella.

Projektin tarkastukset

 • Projektin tarkastukseen voi jatkossa linkittää dokumentteja projektin dokumentinhallinnasta. Linkitys tapahtuu yleisen tiedostonvalintakomponentin avulla.
  Tarkastukseen liitetyt dokumentit näytetään tarkastuksen tiedoissa omassa taulukossaan. Dokumentteja voi liittää myös jo kuitattuihin tarkastuksiin.
  Liitos tarkastukseen näytetään jatkossa myös dokumenttikortilla.

Palvelutuotannon arviointi-raportti

 • Seuraavat muutokset koskevat sekä organisaatiotason että sopimussalkun raporttinäkymää.
 • Kuitattujen pakettien laskentaa on muutettu niin että paketin kuittausajankohdan tulee osua raportin aikavälille.
 • Raportin päättymispäivämäärä ei jatkossa voi olla tulevaisuudessa. Oletuksena raportin päättymispäivämääräksi on valittu kuluva päivä.
 • Jos organisaatiolla on palvelupyynnöillä käytössä Vastuutaho-kenttä, raporttia voi suodattaa jatkossa myös vastuutahon perusteella.

  Valittavat vastuutahot suodattuvat valittujen kohteitten perusteella. Jokaisesta vastuutaho-kohdasta on valittava vähintään yksi vastuutaho jonka perusteella suodatus tapahtuu.
  Vastuutahovalinta suodattaa raportin laskelmiin vain ne palvelupyynnöt joille on valittu kyseinen vastuutaho. Jos vastuutahoa ei valita, raportti laskee mukaan kaikki palvelupyynnöt.
 • Raportille pystyy nyt ottamaan käyttöön onnistumisprosentin laskennan. Näin organisaatio pystyy paremmin arvioimaan sopimuskumppanin suoriutumista. Jotta ominaisuuden saa käyttöön, organisaatiolle asetetaan painokertoimet joita käytetään onnistumisprosentin laskemisessa. Organisaatiolle voidaan myös valita luokittelu, jota käytetään palvelupoikkeamien käsittelyssä. Onnistumisprosentti tulee käyttöön raportille kun valitaan sopimus. Raportilla näytetään omassa taulukossaan painokertoimet sekä eri osa-alueiden prosentuaalinen tulos.

Hankerekisteri

 • Termit ”Hankevastuuhenkilö” ja ”Hankevastuuhenkilö (vara)” on muutettu läpi järjestelmän niin että jatkossa käytetään termejä ”Hankevastaava” ja ”Hankevastaava (vara)”.

Organisaation pääkäyttäjän työkalut

 • Organisaation yleisiin asetuksiin on lisätty ”Piilotetaan hankevastaavan tiedot projektin Yhteenveto-widgetistä”-valinta. Mikäli asetus on päällä, hankevastaavan tietoja ei näytetä projektin Yhteenveto-widgetissä.

Organisaation projektien hallinta

 • Jatkossa myös Suljettu-tilassa olevan kansiomallin nimi näytetään projektin muokkausdialogin kansionhallintanäkymässä.

Projektipankin dokumentinhallinta

 • Kansion dokumenttien Excel-vientiin on toteutettu valittujen dokumenttien vienti. Valinta mahdollistaa vain valittujen dokumenttien tietojen viemisen Exceliin.

Organisaation dokumenttihaku

 • Jatkossa dokumenttihakuun toteutettu kohdehaku hakee vain sellaiset kohteet joissa on vähintään yksi perusyksikkö jolle on perustettu dokumentinhallinta.

Dokumentin ja kansion kopiointi kohteella ja projektilla

 • Kopiointidialogin kohde- ja projektilistaukseen on lisätty suodatusmahdollisuus. Listauksen suorituskykyä on myös parannettu. Kohdelistaus:Projektilistaus:

Palvelupyynnöt

 • Service request handling-oikeudelle on lisätty oikeus muuttaa kustannuspaikkaa ja vastuutahoa. Muutos onnistuu Muut toiminnot-valikon Muuta tietoja-toiminnosta.Käyttäjä voi myös muuttaa luokittelua kuten aiemminkin.
 • Palvelupyynnön tiedot-raportille ja raportin Excel-vientiin on lisätty Tila-tieto (tilanumero ja tilan nimi).

Järjestelmän kirjautumissivu

 • Kirjautumissivulle on päivitetty Buildercomin uusi logo. Lisää käyttöliittymämuutoksia on tulossa syksyn aikana.

Korjaukset

 • Järjestelmään on tehty yleisiä tietoturvapäivityksiä liittyen organisaation pääkäyttäjän työkaluihin.
 • Isojen zip-tiedostojen latauksessa oli ongelma jota on selvitelty pidemmän aikaa. Ongelma on nyt saatu ratkaistua.
 • Järjestelmään on tehty korjaus koskien selainten automaattista kielenkääntämistä. Selaimen ei jatkossa pitäisi tarjota automaattista kääntämistä.
 • Projektin tiedotteesta lähtevän sähköpostin dokumenttilinkki päätyi virheeseen jos käyttäjällä ei ollut oikeuksia kyseiseen kansioon. Tämä on nyt korjattu.
 • Erillisveloitettavien töiden Suorittaja-valintaan pystyi valitsemaan kenet tahansa kohteen aktiivisen käyttäjän. Jatkossa suorittajaksi voi valita vain käyttäjän jolla on oikeudet erillisveloitettaviin töihin.
 • Aloittamattomien huoltokalenteritehtävien poistamisessa oli ongelmaa suurilla massoilla. Tähän toiminnallisuuteen on tehty suorituskykyparannuksia.
 • Excel-komponenttiin on tehty yleinen parannus koskien tyhjiä soluja. Aiemmin Excel-tiedostoissa ei pystynyt hyppäämään tyhjien solujen yli. Tämä on nyt korjattu.
 • Järjestelmäkorttien muutoshistorian haku päättyi virheeseen joissain tapauksissa. Tähän on tehty korjaus.
 • Palvelutuotannon arviointi-raportin tulostuksessa oli ongelmaa suurilla kohdemäärillä. Jatkossa tulostuksessa näytetään kaikki valitut kohteet.

Otamme mielellämme vastaan palautetta näistä tai aikaisemmin julkaistuista muutoksista. Palautetta voi lähettää asiakaspalveluumme support@buildercom.fi tai kommentoimalla suoraan tämän artikkelin alapuolelle.

Muutoksista lisätietoja asiakasvastaavaltanne tai asiakaspalvelusta.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!