BLOGI

Buildercomin sekä kiinteistö- ja rakennusalan kuulumisia asiantuntijoidemme sanoin.

Sisäilmaongelmat haltuun – toimintamallit sisäilmaprosessin johtamiseen

Sisäilmaongelmat haltuun tietojärjestelmän avulla

Sisäilma-asioiden hallinnassa auttaa selkeä sisäilmatoimintamalli

Terveelliset tilat ja laadukas sisäilma ovat keskeisimpiä asioita kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin kannalta, ja edellytys tuottaville työympäristöille. Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn on onneksi monia keinoja, kuten rakennusten hyvä ylläpito, olosuhdevalvonta sekä oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet.

Koska sisäilma-asiat ovat monen eri osapuolen yhteisiä, toimivalla viestinnällä on niiden hallinnassa keskeinen merkitys. Sisäilmatoimintamallin avulla eri tahot pidetään tietoisena tilanteesta ja sisäilmaprosessin vaiheista. Esimerkiksi useissa kaupunkiorganisaatioissa toimii sisäilmaryhmä, joka koordinoi sisäilmaongelmien käsittelyä. Ajantasaista tietoa sisäilma-asioista tarvitsevat mm. rakennusten kunnossapidosta vastaavat, työsuojelu, sekä työterveyshuolto.

Sisäilmaprosessien hallintaan kehitetty tietojärjestelmä helpottaa informaation kulkua ja yhtenäistää toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kiinteistöjen kuntoa, niiden elinkaaren aikaista tuottoa sekä ennen kaikkea varmistetaan tilojen terveellisyys niiden käyttäjille. Tässä blogijutussa avaamme, miten organisaation sisäilmaprosessin jokaista vaihetta hallitaan Buildercomin kehittämän pilvipohjaisen BEM-järjestelmän avulla.

 

Infograafi: Sisäilmaprosessin hallinta BEM-tietojärjestelmän avulla.

Sisäilmaprosessin hallinta, infograafi

Sisäilmaprosessin hallinta Buildercomin BEM-järjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa kaikki selvitysprosessin vaiheet esilletulovaiheesta olosuhdeseurantaan.

 

BEM-järjestelmä kattaa koko selvitysprosessin

BEM tehostaa sisäilmaprosesseja muun muassa vähentämällä asioiden kirjaamiseen ja tiedon hakemiseen kuluvaa aikaa. Järjestelmän avulla voidaan kootusti seurata eri tutkimusten edistymistä sekä tarkastella toimenpiteiden toteutusta.

 

  1. Esilletulovaihe

Selvitysprosessin ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi tilan käyttäjä tekee kiinteistön sisäilmaan liittyvän haittaepäilyn, ja tekee havainnostaan vikailmoituksen BEM:in Palvelupyyntö-kanavan kautta.

 

  1. Alkuselvitysvaihe

Vikailmoituksen käsittelyn ja taustatietojen keruun jälkeen kohteeseen tehdään alkuselvityskäynti (tai esimerkiksi talotekniikan tarkastus), jonka aikana mahdollinen sisäilmaongelma määritetään ja tehdään päätös asian jatkoselvitystarpeista.
Selvitykset kirjataan kätevästi mobiilityökalun avulla BEM-järjestelmään.
Ideaalitilanteessa mahdollinen ongelma on helposti ratkaistavissa, eikä haittaepäily vaadi tarkempia tutkimuksia.
Tutustu kiinteistön mobiilitarkastuksiin.

 

  1. Jatkoselvitysvaihe

Mikäli haittaepäily vaatii kuitenkin tarkempia tutkimuksia, paikalle lähetetään sisäilma-asioiden asiantuntija, joka tekee tilassa tarvittavat selvitykset, tutkimukset ja mittaukset. Tutkimukset raportoidaan BEM-järjestelmän Tutkimukset ja katselmukset -osioon, jossa sisäilmatyöryhmän jäsenet seuraavat tutkimusten etenemistä ja toimenpiteiden vaikutuksia.
Järjestelmässä olevien tietojen pohjalta voidaan lopuksi laatia ilmoituksen tekijälle yhteenveto tehdyistä toimenpiteistä.

 

  1. Korjausvaihe

Tilan vaatiessa korjaustoimenpiteitä, tehdyt muutokset dokumentoidaan kiinteistön sähköisen huoltokirjan kunnossapito-ohjelmaan. Isompien urakoiden osalta voidaan myös avata projektipankki helpottamaan urakan ohjausta. Urakan päätyttyä tiedot voi automaattisesti siirtää talteen kiinteistön huoltokirjaan.

 

  1. Seuranta

Selvitysten ja mahdollisten toimenpiteiden jälkeen kiinteistössä jatketaan olosuhteiden seuraamista uusien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Terveellisissä tiloissa tilankäyttäjät voivat hyvin ja nauttivat laadukkaasta sisäilmasta.

 

BEM:in avulla tieto kulkee koko prosessin ajan oikeiden osapuolten välillä.

 

 

”Sisäilmatyöryhmän jäsenemme ovat olleet iloisia, kun historiatiedot ja avoimet tutkimukset löytyvät nyt helposti ja selkeässä muodossa ilman ylimääräistä sähläämistä.”
Lue, kuinka Koulutuskeskus Salpaus hyödyntää BEM-järjestelmän Tutkimukset ja katselmukset -osiota kiinteistöjensä sisäilmaprosessien hallinnan tukena.

 

Järjestimme 16.2.2021 webinaarin Sisäilmaprosessien hallinnasta osana tehokasta kiinteistöjen ylläpitoa.
Katso webinaarin maksuton tallenne.

Webinaari Sisäilmaprosessien hallinta katso maksuton tallenne

Kirjoittajasta

Iina Puikkonen
Markkinointikoordinaattori

Kommentoi

Your email address will not be published. Required fields are marked *