Sisäilmaongelmat haltuun – toimintamallit sisäilmaprosessin johtamiseen

Onko kiinteistöjen sisäilma-asioihin liittyvä arvokas tieto pirstaloituneena ja vaikeasti jäljitettävissä?

Sisäilma-asioiden hallinnassa auttaa selkeä sisäilmatoimintamalli

Terveelliset tilat ja laadukas sisäilma ovat keskeisimpiä asioita kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnin kannalta, ja edellytys tuottaville työympäristöille. Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn on onneksi monia keinoja, kuten rakennusten hyvä ylläpito, olosuhdevalvonta sekä oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet.

Koska sisäilma-asiat ovat monen eri osapuolen yhteisiä, toimivalla viestinnällä on niiden hallinnassa erityisen keskeinen merkitys. Selkeä sisäilmatoimintamalli auttaa sisäilma-asioiden hallinnassa, ja sen avulla eri tahot pidetään tietoisena tilanteesta ja sisäilmaprosessin vaiheista. Esimerkiksi useissa kaupunkiorganisaatioissa toimii sisäilmaryhmä, joka koordinoi sisäilmaongelmien käsittelyä. Ajantasaista tietoa sisäilma-asioista tarvitsevat muun muassa rakennusten kunnossapidosta vastaavat, työsuojelu, sekä työterveyshuolto.

Järjestelmän avulla tieto kulkee läpinäkyvästi koko sisäilmaprosessin ajan kaikkien osapuolten välillä

Sisäilmaprosessien hallintaan kehitetty tietojärjestelmä helpottaa tiedon kulkua ja yhtenäistää toimintatapoja, joiden avulla parannetaan kiinteistöjen kuntoa, niiden elinkaaren aikaista tuottoa sekä ennen kaikkea varmistetaan tilojen terveellisyys niiden käyttäjille.

Tässä blogijutussa avaamme, miten organisaation sisäilmaprosessin jokaista vaihetta hallitaan Buildercomin kehittämän pilvipohjaisen BEM-järjestelmän avulla.

 

Infograafi: Sisäilmaprosessin hallinta BEM-tietojärjestelmän avulla.

Sisäilmaprosessin hallinta, infograafi
Sisäilmaprosessin hallinta Buildercomin BEM-järjestelmän avulla. Järjestelmä kattaa kaikki selvitysprosessin vaiheet esilletulovaiheesta olosuhdeseurantaan.

 

BEM-järjestelmä kattaa koko selvitysprosessin

BEM mahdollistaa sisäilmatoimintamallin mukaisen tiedon käsittelyn ja dokumentoinnin keskitetysti – sen avulla voidaan kootusti seurata eri tutkimusten edistymistä sekä tarkastella toimenpiteiden toteutusta. Järjestelmä tehostaa sisäilmaprosesseja muun muassa vähentämällä asioiden kirjaamiseen ja tiedon hakemiseen kuluvaa aikaa.

 

  1. Esilletulovaihe

Selvitysprosessin ensimmäisessä vaiheessa esimerkiksi tilan käyttäjä tekee kiinteistön sisäilmaan liittyvän haittaepäilyn, ja tekee havainnostaan vikailmoituksen BEM:in Palvelupyyntö-kanavan kautta.

 

  1. Alkuselvitysvaihe

Vikailmoituksen käsittelyn ja taustatietojen keruun jälkeen kohteeseen tehdään alkuselvityskäynti (tai esimerkiksi talotekniikan tarkastus), jonka aikana mahdollinen sisäilmaongelma määritetään ja tehdään päätös asian jatkoselvitystarpeista.
Selvitykset kirjataan kätevästi mobiilityökalun avulla BEM-järjestelmään.
Ideaalitilanteessa mahdollinen ongelma on helposti ratkaistavissa, eikä haittaepäily vaadi tarkempia tutkimuksia.
Tutustu kohteen mobiilitarkastuksiin.

 

  1. Jatkoselvitysvaihe

Mikäli haittaepäily vaatii kuitenkin tarkempia tutkimuksia, paikalle lähetetään sisäilma-asioiden asiantuntija, joka tekee tilassa tarvittavat selvitykset, tutkimukset ja mittaukset. Tutkimukset raportoidaan BEM-järjestelmän Tutkimukset ja katselmukset -osioon, jossa sisäilmatyöryhmän jäsenet seuraavat tutkimusten etenemistä ja toimenpiteiden vaikutuksia.
Järjestelmässä olevien tietojen pohjalta voidaan lopuksi laatia ilmoituksen tekijälle yhteenveto tehdyistä toimenpiteistä.

 

  1. Korjausvaihe

Tilan vaatiessa korjaustoimenpiteitä, tehdyt muutokset dokumentoidaan kiinteistön sähköisen huoltokirjan kunnossapito-ohjelmaan. Isompien urakoiden osalta voidaan myös avata projektipankki helpottamaan urakan ohjausta. Urakan päätyttyä tiedot voi automaattisesti siirtää talteen kiinteistön huoltokirjaan.

 

  1. Seuranta

Selvitysten ja mahdollisten toimenpiteiden jälkeen kiinteistössä jatketaan olosuhteiden seuraamista uusien haittojen ennaltaehkäisemiseksi. Terveellisissä tiloissa tilankäyttäjät voivat hyvin ja nauttivat laadukkaasta sisäilmasta.

 

Kun mahdolliset sisäilmaongelmat on säännönmukaisesti ratkaistu sisäilmatoimintamallin mukaisesti, tarvittavat korjaustoimenpiteet tehty ja kaikista tapauksista syntynyt tieto otetaan huomioon ylläpidon suunnittelussa, saadaan terveempiä kiinteistöjä. Samalla säästetään kustannuksissa, kun samoja korjauksia ei tarvitse tehdä aina uudelleen.

 

 

”Sisäilmatyöryhmän jäsenemme ovat olleet iloisia, kun historiatiedot ja avoimet tutkimukset löytyvät nyt helposti ja selkeässä muodossa ilman ylimääräistä sähläämistä.”

Lue, kuinka Koulutuskeskus Salpaus hyödyntää BEM-järjestelmän Tutkimukset ja katselmukset -osiota kiinteistöjensä sisäilmaprosessien hallinnan tukena.

 

Webinaari Sisäilmaprosessien hallinta katso maksuton tallenne

 

Artikkelia päivitetty 11.3.2024

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!