Case Biotuotetehdas

Kuva: Metsä Group

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre rakentaa maailman ensimmäistä uuden sukupolven biotuotetehdasta Äänekoskelle Keski-Suomeen nykyisen sellutehtaan alueelle. 1,2 miljardin euron hanke on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tehtaan rakentaminen aloitettiin toukokuussa 2015 ja se aloittaa toimintansa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä. Projekti on edennyt täsmällisesti sille asetetussa aikataulussa, vuosi 2016 keskittyi asennustöihin, ja keväällä 2017 alkaa tehtaan komissiointi eli testaus ja koekäyttö.

Valmistuttuaan uuden biotuotetehtaan selluntuotannon kapasiteetti tulee olemaan 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa, ja se tuottaa korkealaatuisen sellun ohella monipuolisesti myös muita erilaisia biotuotteita. Tehdasta rakentava Metsä Fibre on maailman suurimpia havusellun valmistajia, yhtiön liikevaihto oli 1,4 miljardia euroa vuonna 2015. Tehdasinvestointi tukee Metsä Fibren kasvua hyödyntämällä vahvaa havusellumarkkinaa ja tarjolla olevaa havupuun hakkuuylijäämää Suomessa. Hanke tulee arvioiden mukaan lisäämään Suomen viennin vuotuista arvoa noin puolella miljardilla eurolla.

Jättihankkeeseen tärkeää saada alusta lähtien sopivat työkalut työmaan ohjauksen tueksi

Rakennusvaiheen alussa kesällä 2015 Äänekosken työmaalla otettiin käyttöön Buildercomin kehittämät projektitiedonhallinnan palvelut: työmaapäiväkirja, tarkastusasiakirja, urakoitsijoiden ja työmaan välinen sähköinen dokumentinhallinta sekä TR-mittaus. Palvelut ovat niin rakennusurakoitsijoiden, hankintapuolen, työturvallisuudesta vastaavien kuin osittain myös laitepuolen ihmistenkin käytössä.

Hankkeen projektikoordinaattorina toimiva Riitta Ilmasti Metsä Fibreltä on toiminut Buildercomin palveluiden pääkäyttäjänä hankkeessa syksystä 2015.

”Ohjelma on hyvin selkeä ja helppo omaksua, ja pääkäyttäjän roolikin on tehty simppeliksi. Myös urakoitsijoille päin tämä on ollut tosi helppo käyttää, koska järjestelmä on luotu urakkakohtaisesti, ja osapuolten on ollut helppo löytää järjestelmästä kaikki tarvittavat asiat”, Ilmasti kertoo hankkeen aikana saaduista kokemuksista.

Hankkeessa käytössä olevat työmaapäiväkirja, tarkastusasiakirja, sähköinen dokumentinhallinta ja TR-mittaus ovat osa Buildercomin rakennetun ympäristön tiedonhallinnan palvelukokonaisuutta. Työmaapäiväkirja on tarkoitettu työmaan päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen ja työmaan etenemisen seuraamiseen, tarkastusasiakirjaan merkitään työmaan laadunvalvontaan liittyvät tarkastustiedot. TR-mittauksella auditoidaan työmaan työturvallisuutta. Tarvetta palveluiden käytölle Äänekoskella on Ilmastin mukaan vielä ainakin loppukevääseen, mahdollisesti alkusyksyyn 2017 saakka.

 

-Biotuotetehdas käynnistettiin suunnitelmien mukaisesti Äänekoskella tiistaina 15.8.2017.

 

Haluatko tehostaa rakennusprojektienne hallintaa tai vaihtaa ajatuksia siitä, miten Buildercomin ratkaisut voisivat helpottaa teidän arkeanne?
Ota meihin yhteyttä!

"Järjestelmä on luotu urakkakohtaisesti, ja osapuolten on ollut helppo löytää järjestelmästä kaikki tarvittavat asiat"
Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, 1,2 mrd. €

Selluntuotannon kapasiteetti 1,3 milj. tonnia vuodessa

Suomen viennin vuotuisen arvon lisäys noin 0,5 mrd. €

Biotuotetehdasta rakentava Metsä Fibre on maailman suurimpia havusellun valmistajia, liikevaihto 1,4 mrd. €.

Rakennushankkeessa on käytössä Buildercomin kehittämät työmaapäiväkirja, tarkastusasiakirja, sähköinen dokumentinhallinta ja TR-mittaus.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!