Buildercom Oy – luotettava
tiedonhallinnan asiantuntija ja kumppani

Buildercom Oy on erikoistunut kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuihin. Tarjoamme sekä yrityksille että julkisille yhteisöille SaaS-pohjaisia ohjelmistopalveluja toiminnan tehostamiseen.

 

Teemme tiedolla johtamisesta helppoa

Avoin ja toimiva tiedonhallinta ovat keskiössä digitalisaation uudistaessa kiinteistö- ja rakennusalaa, ja meidän päätehtävänämme on auttaa asiakkaitamme kehittämään kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintaansa tehokkaammaksi ja kannattavammaksi informaatioteknologian keinoin.

Palvelujemme avulla asiakkaamme saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä rakennusprojekteissa että kiinteistöjen hallinnassa.

BEM-palvelu kiinteistön elinkaaritiedon hallintaan

Buildercomin tarina

Buildercom on tarjonnut innovatiivisia ratkaisuja rakennustoimialalle jo vuosituhannen alusta

1981-2000

Jyväsdatan Työmaatieto-liiketoiminnasta Buildercomiksi
Jyväsdata Oy perustettiin vuonna 1981 mikrotietokoneiden tullessa markkinoille. Pääasiakaskuntana olivat urakointiyritykset. Internetin käytön yleistyessä vuoden 1995 jälkeen yrityksessä alettiin tutkia tämän uuden välineen hyödyntämistä rakennustyömailla. Näin kehitettiin internetpohjainen Työmaatieto-liiketoiminta. Ensimmäiset hankkeet olivat Nokian Jyväskylän toimitalojen ja Jyväskylän Yliopiston Agoran hankkeet vuonna 1998. Alun perin kohderyhmänä olivat rakennusliikkeet, mutta pian havaittiin, että tiedonhallinnasta olikin eniten kiinnostunut hankkeen omistaja. Koska teknologia ja asiakaskunta olivat uusia, päätettiin liiketoiminta yhtiöittää omaksi yrityksekseen, Buildercom Oy:ksi, syyskuussa 2000.

2001

Kiinteistönpidon tiedonhallinta mukaan tarjontaan VTT:ltä
VTT oli jo internetin alkuajoilta kehittänyt yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa kiinteistöpitoon nettipohjaista Oivat-huoltokirjaa. Intensiivisten neuvottelujen tuloksena palvelu siirtyi Buildercomin tarjontaan FacilityInfo-nimiseksi tuotteeksi vuonna 2001.

Suunnittelutiedon hallinta mukaan Raksanet-sopimuksella

Kovimmaksi kilpailijaksi oli noussut Raksanet-palvelu. Vuoden 2002 aikana käytyjen neuvottelujen myötä Raksanetin liiketoiminta siirtyi osaksi Buildercomia ja ProjectInfo-palvelukokokonaisuus sai muotonsa.

2003

FacilityInfosta uusi versio Helsingin kaupungille
Vuoden 2003 aikana käynnistettiin uuden version teko FacilityInfosta Helsingin kaupungin tilattua tiedonhallintapalvelun koko kiinteistökantaansa varten. Projektipuolella merkittävimmäksi hankkeeksi nousi Kampin keskuksen hanke. Samalla kehitettiin myös markkinoiden ensimmäinen mobiilisti käytettävä TR-mittaus vuonna 2004.

Erillisjärjestelmistä kokonaispalveluksi Senaatin sopimuksella
Senaatti-kiinteistöt järjesti vuonna 2004 julkisen kilpailutuksen kokonaispalvelun toimittajasta. Buildercom valittiin toimittajaksi ja nykyisen kiinteistön elinkaaren kattavan kohdepalvelun kehitystyö alkoi. Tässä yhteydessä rakennettiin kokonaisuus, jossa keskeisenä on ajantasaisen tiedon hallinta koko rakennuksen elinkaaren ajan. Konseptista on muodostunut toimialalle standardi.

2008

Merkittäviä uusia asiakkuuksia
Buildercomin valmiudet toimia julkishallinnon kumppanina olivat parantuneet, mikä näkyi uusina merkittävinä asiakkuuksina. Vuonna 2008 solmittiin lisenssisopimus Helsingin kaupungin ja vuonna 2009 Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa.

2013

Teknologiauudistus ja uusi BEM-palvelukokonaisuus
Vuonna 2013 julkaistiin uusi BEM-projektiportaali rakennushankkeiden suunnittelu- ja työmaavaiheen toiminnanohjaukseen sekä tiedonhallintaan. Vuonna 2016 valmistuneen BEM-Ylläpidon kokonaisuuden myötä BEM laajeni kattamaan myös kiinteistöylläpidon tarpeet, muodostaen markkinoiden laajimman rakennetun ympäristön teknisen tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden.

2016

Omistajan vaihdos
Kesäkuussa 2016 ruotsalaisomisteinen sijoitusyhtiö Ceder Capital osti enemmistön Buildercom Oy:stä sen perustajaosakkailta Juha Aspiselta ja Tuula Pitkäseltä.

2019

Miragel Oy osaksi Buildercomia
Buildercom Oy osti maaliskuussa 2019 kiinteistöhallinnan tietojärjestelmätoimittaja Miragel Oy:n. Kaupan myötä Buildercom ja Miragel pystyivät yhdessä tarjoamaan entistä laajempaa tuoteportfoliota asiakaskunnilleen. Miragelin päätuote on Haltia Kiinteistöhallinta -tietojärjestelmä.

2021

Omistajan vaihdos vahvistaa kasvunäkymiä
Loppuvuodesta 2021 Storskogenista tuli Buildercomin pääomistaja, ostettuaan enemmistön Buildercom Oy:n osakkeista CCP Investment AB:lta (Ceder Capital) sekä vähemmistöomistajilta. Storskogen hankkii hyvin johdettuja ja kannattavia pienen ja keskisuuren kokoluokan yrityksiä, jotka ovat markkinajohtajia omalla toimialallaan, tavoitteena kehittää yhtiöitä pitkällä aikajänteellä. Yhteistyö vahvistaa Buildercomin ja Miragelin kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia entisestään.
Storskogen on listattuna Tukholman pörssissä (Nasdaq Stockholm: STOR-B).

2022

Fuusio Miragelin kanssa ja Eneronista uusi tytäryhtiö
Syksyllä 2022 Buildercom sulautui yhdeksi kokonaisuudeksi tytäryhtiönsä Miragelin kanssa. Myöhemmin samana syksynä Buildercom osti energiajohtamisen asiantuntijayritys Eneron Oy:n liiketoiminnan.

Laadukkaimmat ratkaisut kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaan.

Buildercomin tiedonhallinnan asiantuntijat

Laadukasta toimintaa todistetusti

Buildercomin laadukkaan toiminnan ja palveluiden ansiosta
olemme saaneet useita sertifikaatteja ja todistuksia.

BUILDERCOMIN
TOIMINNAN LAATU

Katakri III – Buildercom Oy organisaationa sekä sen asiakkailleen tuottamat palvelut täyttävät Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön Katakri 2015 ST IV -suojaustason vaatimukset tehtyjen auditointien perusteella.
Lue lisää Katakrista.

Luotettava Kumppani – Luotettavana Kumppanina tilaajavastuuraporttimme on aina ajan tasalla ja sitoudumme noudattamaan toiminnassamme tilaajavastuun lakia.

PALVELUTUOTANNON
JA TIETOTURVAN LAATU

Palvelinpalveluidemme tuottajalla on seuraavat tietoturvasertifikaatit:

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden uskottavaan hallintaan.

ISO/IEC 20000 on kansainvälinen ITpalveluiden hallinnan standardi, jonka vaatimukset mukailevat pitkälti ITIL:n parhaita käytäntöjä. Standardin tavoitteena on edistää laadukkaiden, asiakkaiden tarpeet täyttävien IT-palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Toistaiseksi sertifikaatti on vain muutamalla suomalaisella toimijalla.

TUOTEKEHITYKSEN
LAATU

Microsoft Certified Partner – Microsoft-kumppanuus mahdollistaa uusimpien Microsoft-kehitystyökalujen ja -kehitysteknologioiden hyödyntämisen.

Certified Scrum Master – Sertifioidut Scrum Masterit tukevat projektien läpiviemistä onnistuneesti.

Certified Scrum Product Owner
– Käytämme ketteriä menetelmiä. Henkilöstössämme on useita Scrum Alliancen sertifioimia henkilöitä.

ISTQB Certified Tester – Sertifioidut testaajat hyödyntävät opiskelemiaan testaustekniikoita käytännössä ja toimivat omalta osaltaan tuotteen laadun varmistajina. Lue lisää aiheesta.

Koodia Suomesta

Töihin Buildercomille
– lähetä avoin hakemus

Kaipaatko uusia haasteita työurallesi? Haluatko työskennellä Suomen johtavassa kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuihin erikoistuneessa asiantuntijayrityksessä ja olla mukana rakentamassa Suomea tietojärjestelmien kautta?

Buildercom tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä erilaisten asiantuntijatehtävien parissa, ja meillä jokainen työntekijä on arvokas osa tiimiä. Meillä työskentelee reilut 30 eri alojen ammattilaista monipuolissa asiantuntijatehtävissä Jyväskylän ja Helsingin toimipisteillämme.

Lähetä meille avoin hakemus ja CV osoitteeseen sanna.mikkila@buildercom.fi ja kerro meille, miksi haluat työskennellä Buildercomilla ja miksi meidän kannattaa haluta juuri sinut osaksi tiimiämme. Vaikkei avoimia paikkoja olisikaan juuri nyt, olemme aina kiinnostuneita hyvistä tyypeistä ja taitavista tekijöistä.

Tutustu Buildercomiin työpaikkana.

“Buildercomilla rempseä meininki ja hurtti
huumori kuuluvat jokaiseen työpäivään.”

Kaisa Tolvanen, testausvastaava

MEDIALLE

LOGO

SOSIAALINEN MEDIA

KUVAPANKKI

YHTEYSTIEDOT

Heikki Rouhesmaa
Toimitusjohtaja

040 773 6472
heikki.rouhesmaa@buildercom.fi

Miia Hyvärinen
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

045 111 3560
miia.hyvarinen@buildercom.fi