Yritys

Myynti 040 450 3910    sales@buildercom.fi

Buildercom Oy – luotettava
tiedonhallinnan asiantuntija

Buildercom Oy on erikoistunut kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuihin. Tarjoamme sekä yrityksille että julkisille yhteisöille SaaS-pohjaisia ohjelmistopalveluja toiminnan tehostamiseen.

Teemme tiedolla johtamisesta helppoa

Päätehtävämme on auttaa asiakkaitamme kehittämään kiinteistö- ja rakennusalan liiketoimintaansa tehokkaammaksi ja kannattavammaksi informaatioteknologian keinoin.

Palvelujemme avulla asiakkaamme saavuttavat merkittäviä kustannussäästöjä sekä rakennusprojekteissa että kiinteistöjen hallinnassa.

Buildercomin BEM-palvelu Macbookilla

Buildercom Story

Buildercom on tarjonnut innovatiivisia ratkaisuja rakennustoimialalle jo vuosituhannen alusta

1981

Jyväsdatan Työmaatieto-liiketoiminnasta Buildercomiksi
Jyväsdata Oy perustettiin 1981 mikrotietokoneiden tullessa markkinoille. Pääasiakaskuntana olivat urakointiyritykset. Internetin käytön yleistyessä 1995 jälkeen yrityksessä alettiin tutkia tämän uuden välineen hyödyntämistä rakennustyömailla. Näin kehitettiin internetpohjainen Työmaatieto-liiketoiminta. Ensimmäiset hankkeet olivat Nokian Jyväskylän toimitalojen ja Jyväskylän Yliopiston Agoran hankkeet 1998. Alun perin kohderyhmänä olivat rakennusliikkeet, mutta pian havaittiin, että tiedonhallinnasta olikin eniten kiinnostunut hankkeen omistaja. Koska teknologia oli uusi ja asiakaskuntakin uusi, päätettiin liiketoiminta yhtiöittää omaksi yrityksekseen, Buildercom Oy:ksi syyskuussa 2000.

2001

Kiinteistönpidon tiedonhallinta mukaan tarjontaan VTT:ltä
VTT oli jo internetin alkuajoilta kehittänyt yhdessä Senaatti-kiinteistöjen kanssa kiinteistöpitoon nettipohjaista Oivat-huoltokirjaa. Intensiivisten neuvottelujen tuloksena palvelu siirtyi Buildercomin tarjontaan FacilityInfo-nimiseksi tuotteeksi 2001.

Suunnittelutiedon hallinta mukaan Raksanet-sopimuksella

Kovimmaksi kilpailijaksi oli noussut Raksanet-palvelu. Vuoden 2002 aikana käytyjen neuvottelujen myötä Raksanetin liiketoiminta siirtyi osaksi Buildercomia ja ProjectInfo-palvelukokokonaisuus sai muotonsa.

2003

FacilityInfosta uusi versio Helsingin kaupungille
Vuoden 2003 aikana käynnistettiin uuden version teko FacilityInfosta Helsingin kaupungin tilattua tiedonhallintapalvelun koko kiinteistökantaansa varten. Projektipuolella merkittävimmäksi hankkeeksi nousi Kampin keskuksen hanke. Samalla kehitettiin myös markkinoiden ensimmäinen mobiilisti käytettävä TR-mittaus vuonna 2004.

Erillisjärjestelmistä kokonaispalveluksi Senaatin sopimuksella
Senaatti-kiinteistöt järjesti vuonna 2004 julkisen kilpailutuksen kokonaispalvelun toimittajasta ja Buildercom valittiin toimittajaksi. Alkoi nykyisen kiinteistön elinkaaren kattavan kohdepalvelun kehitystyö. Tässä yhteydessä rakennettiin kokonaisuus, jossa keskeisenä on ajantasaisen tiedon hallinta koko rakennuksen elinkaaren ajan. Konseptista on muodostunut toimialalle standardi.

2008

Merkittäviä uusia asiakkuuksia
Buildercomin valmiudet toimia julkishallinnon kumppanina olivat parantuneet, mikä näkyi uusina merkittävinä asiakkuuksina. Vuonna 2008 solmittiin lisenssisopimus Helsingin kaupungin ja vuonna 2009 Suomen Yliopistokiinteistöjen kanssa.

2013

Teknologiauudistus ja uusi BEM-palvelukokonaisuus
Vuonna 2013 julkaistiin uusi BEM-projektiportaali rakennushankkeiden suunnittelu- ja työmaavaiheen toiminnanohjaukseen sekä tiedonhallintaan. Vuonna 2016 valmistuneen BEM-Ylläpidon kokonaisuuden myötä BEM laajeni kattamaan myös kiinteistöylläpidon tarpeet, muodostaen markkinoiden laajimman rakennetun ympäristön teknisen tiedonhallinnan palvelukokonaisuuden.

2016

Omistajan vaihdos
Kesäkuussa 2016 ruotsalaisomisteinen sijoitusyhtiö Ceder Capital osti enemmistön Buildercom Oy:stä sen perustajaosakkailta Juha Aspiselta ja Tuula Pitkäseltä. Uusien omistajien tavoitteena on jatkaa yrityksen kehittämistä nykyisellä toimialueella ja jatkossa myös kansainvälisesti. Yhteistyö vahvistaa Buildercomin resursseja ja lisää mahdollisuuksia panostaa tuotekehitykseen ja asiakasarvon kasvattamiseen.

2019

Miragel Oy osaksi Buildercomia
Buildercom Oy osti maaliskuussa 2019 kiinteistöhallinnan tietojärjestelmätoimittaja Miragel Oy:n. Kaupan myötä Buildercom ja Miragel pystyvät yhdessä tarjoamaan entistä laajempaa tuoteportfoliota asiakaskunnilleen. Miragelin päätuote on Haltia Kiinteistöhallinta -tietojärjestelmä.

Tarjoamme parhaat ratkaisut kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaan.

Buildercomin asiantuntijat katsovat tablettia

Laadukasta toimintaa todistetusti

Buildercomin laadukkaan toiminnan ja palveluiden ansiosta
olemme saaneet useita sertifikaatteja ja todistuksia.

BUILDERCOMIN
TOIMINNAN LAATU

Green Card -auditointi – Green Card Quality® -konseptista on tullut toimialasta riippumaton, suurten tilaajien tunnustama “työlupakäytäntö”, jolla varmistetaan toimittajien laaduntuottokyky.
Green Card -sertifikaatti Buildercom Oy
Lue lisää Green Cardista.

Katakri III – Buildercom Oy organisaationa sekä sen asiakkailleen tuottamat palvelut täyttävät Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön Katakri 2015 ST IV -suojaustason vaatimukset tehtyjen auditointien perusteella.
Lue lisää Katakrista.

Luotettava Kumppani – Luotettavana Kumppanina tilaajavastuuraporttimme on aina ajan tasalla ja sitoudumme noudattamaan toiminnassamme tilaajavastuun lakia.

PALVELUTUOTANNON
JA TIETOTURVAN LAATU

Palvelinpalveluidemme tuottajalla on seuraavat tietoturvasertifikaatit:

ISO/IEC 27001 on kansainvälinen tietoturvallisuuden hallintajärjestelmästandardi riskien arvioinnin ja tarvittavien ehkäisevien toimenpiteiden toteuttamiseen. Standardi asettaa vaatimukset organisaation tietoihin kohdistuvien riskien tunnistamiseen ja niiden uskottavaan hallintaan.

ISO/IEC 20000 on kansainvälinen ITpalveluiden hallinnan standardi, jonka vaatimukset mukailevat pitkälti ITIL:n parhaita käytäntöjä. Standardin tavoitteena on edistää laadukkaiden, asiakkaiden tarpeet täyttävien IT-palveluiden tuottamista yhtenäisten ja tehokkaiden prosessien avulla. Toistaiseksi sertifikaatti on vain muutamalla suomalaisella toimijalla.

TUOTEKEHITYKSEN
LAATU

Microsoft Certified Partner – Microsoft-kumppanuus mahdollistaa uusimpien Microsoft-kehitystyökalujen ja -kehitysteknologioiden hyödyntämisen.

Certified Scrum Master – Sertifioidut Scrum Masterit tukevat projektien läpiviemistä onnistuneesti.

Certified Scrum Product Owner
– Käytämme ketteriä menetelmiä. Henkilöstössämme on useita Scrum Alliancen sertifioimia henkilöitä.

ISTQB Certified Tester – Sertifioidut testaajat hyödyntävät opiskelemiaan testaustekniikoita käytännössä ja toimivat omalta osaltaan tuotteen laadun varmistajina. Lue lisää aiheesta.

Koodia Suomesta

Töihin Buildercomille
– lähetä avoin hakemus

Kaipaatko uusia haasteita työurallesi? Haluatko työskennellä Suomen johtavassa kiinteistöjen ylläpidon ja rakentamisen tiedonhallintaratkaisuihin erikoistuneessa asiantuntijayrityksessä ja olla mukana rakentamassa Suomea tietojärjestelmien kautta?

Buildercom tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet työskennellä erilaisten asiantuntijatehtävien parissa, ja meillä jokainen työntekijä on arvokas osa tiimiä. Meillä työskentelee reilut 30 eri alojen ammattilaista monipuolissa asiantuntijatehtävissä Jyväskylän ja Helsingin toimipisteillämme.

Lähetä meille avoin hakemus ja CV osoitteeseen info@buildercom.fi ja kerro meille, miksi haluat työskennellä Buildercomilla ja miksi meidän kannattaa haluta juuri Sinut osaksi tiimiämme. Vaikkei avoimia paikkoja olisikaan juuri nyt, olemme aina kiinnostuneita parhaista tyypeistä ja kovimmista tekijöistä.

Tutustu Buildercomiin työpaikkana.

“Buildercomilla rempseä meininki ja hurtti
huumori kuuluvat jokaiseen työpäivään.”

Kaisa Tolvanen, testausvastaava

MEDIALLE

LOGO

SOSIAALINEN MEDIA

KUVAPANKKI

YHTEYSTIEDOT

Heikki Rouhesmaa
Toimitusjohtaja

040 773 6472
heikki.rouhesmaa@buildercom.fi

Iina Puikkonen
Markkinointikoordinaattori

040 922 0459
iina.puikkonen@buildercom.fi