Case EXPO 2010 Maailmannäyttely

Shanghain maailmannäyttely järjestetään 1.5.- 31.10.2010. Sen teemana on ”Parempi kaupunki, parempi elämä”. Kyseessä on historian suurin maailmannäyttely, johon on ilmoittautunut jo 221 osallistujaa. Paikalle odotetaan puolen vuoden aikana jopa 80 miljoonaa vierasta. Suomi ilmoitti osallistumisestaan Shanghain maailmannäyttelyyn vuonna 2007. Hankkeen rahoituksesta vastaa pääosin työ- ja elinkeinoministeriö. Hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Finpro. Hanke toteutetaan laajassa yhteistyössä suomalaisen yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Expo 2010 Shanghain maailmannäyttelyn Suomen paviljonki on maamme kuva pienoiskoossa, se esittelee Suomea ja sen yhteiskuntaa maailmalle. Paviljongin arkkitehtuuri pyrkii veistoksellisuudessaan visioimaan vapauden, luovuuden ja innovatiivisuuden teemoja tulevaisuudessa. Paviljonki nousee saarenomaisena pienoiskaupunkina veden pinnasta. Silta johdattaa veden yli paviljongin sisälle. Paviljongin sydämen muodostaa pienoiskaupungin keskus ja tapahtumatori, ”Kirnu”, jossa ajatukset kohtaavat ja sekoittuvat.

Paviljonki on keskeinen osa Suomen osallistumiskonseptia Shanghain maailmannäyttelyssä. Paviljonkirakennuksen pinta-ala on noin 3000 neliömetriä. Paviljongin arkkitehtisuunnitelmaksi valittiin JKMM Arkkitehtien suunnittelema ”Kirnu”.

Rakentamisprosessi

Paviljongista rakennetaan kolmiulotteinen tietokonemalli rakentamisprosessia ohjaamaan. Paviljongin kantavat pystyrakenteet ovat terästä. Julkisivu tehdään kapeina elementteinä, jotka kootaan työmaalla. Vaakarakenteet valmistetaan puurakenteisista koteloelementeistä, lattiat tehdään asennuslattioina. Sisäverhoukset tehdään puu/ levyrakenteilla. Julkisivun ulkopinta verhotaan suomumaisilla moderneilla paanuilla. Paanut tehdään muovi-paperi komposiittilevystä, joka on teollisuuden kierrätystuote.

Paviljonki on kestävän rakentamisen periaatteiden laboratorio, joka esittelee Suomen ratkaisuja tulevaisuuden kaupunkien rakentamiseen. Rakennustavaltaan ja ylläpito-ominaisuuksiltaan pyritään energiatehokkaisiin, vähäpäästöisiin ja ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Uusiutuvia energianlähteitä käytetään hyväksi. Katolle sijoitetut aurinkopaneelit käyttävät jäähdytyskoneita kuumimpaan aikaan. Sähköpaneelit syöttävät sähkön suoraan talon verkkoon ja sähköä voidaan myös varastoida akkuihin. Luonnollista tuuletusta käytetään vähentämään koneellisen ilmanvaihdon tarvetta.

Buildercom Oy:n rooli hankkeessa on sekä rakentamisajan että varsinaisen näyttelyn aikana syntyvän tiedon ylläpitämisessä. Rakentamisaikana käytössä on ProjectInfo palvelu suunnittelijoiden sekä työmaan välisen tiedon vaihtoon.

Suunnittelu tehdään pääasiassa Suomessa mutta mukana on myös kiinalaisia suunnittelijoita. Varsinaisen rakentamisen suorittaa järjestäjien vaatimuksesta kiinalaiset urakoitsijat. Työtä valvoo suomalaisen Lemconin paikallinen toimisto Shanghaista.

Näyttely

Shanghain maailmannäyttelyä varten kootun suunnittelutiimin jäsenet edustavat luovan, monialaisen osaamisen kärkeä Suomessa. Muotohiomo on laajalti tunnustettu muotoilu- ja viestintäalan yritys. Fantasiarakenne on lavaste-, messu- ja erikoisrakentamisen sekä valaistussuunnittelun ammattilainen. Partanen & Lamusuo Partnership rikkoo taiteen ja arkkitehtuurin perinteisiä rajoja monialaisilla, kiitetyillä suunnitelmillaan.

ProjectInfo palvelua käytetään myös itse näyttelyn rakentamisessa syntyvän tiedon jakeluun ja säilyttämiseen.

Näyttelyn aikaiseen hoitoon ja ylläpitoon käytetään FacilityInfo-palvelua. Palvelun kautta lähetetyt palvelupyynnöt kirjautuvat järjestelmään ja näkyvät huoltohenkilökunnan työlistalla.

Shanghain maailmannäyttely järjestettiin 1.5.- 31.10.2010.

Näyttelyn rakentamisessa syntyvän tiedon jakeluun ja säilyttämiseen käytettiin Buildercomin projektipankkia, ja näyttelyn aikaiseen hoitoon sekä ylläpitoon Buildercomin huoltokirjajärjestelmää.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!