Case OSEKK

Rakentamisen tiedonantovelvollisuuden ilmoitukset vaivattomasti verottajalle

Uusi laki rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta astui voimaan 1.7.2014. Lain puitteissa verottajalle on lähetettävä ensimmäinen ilmoitus rakennushankkeen tilaajan urakkalaskuista sekä työmaalla työskennelleistä henkilöistä 5.9.2014 mennessä. Jatkossa ilmoitukset lähetetään kuukausittain.

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) varautui muuttuvaan ilmoitusmenettelyyn hyvissä ajoin ja valitsi keväällä 2014 yhteistyökumppanikseen Buildercomin. ”Jos tiedot haluaa täyttää oikein ja täsmällisesti, ei taloushallinto voi niitä täyttää – taloushallinto ei tee sopimuksia urakoitsijoiden kanssa, eikä heillä voi odottaa olevan tietoa työmaan käytänteistä”, kertoo Osekkin kiinteistökoordinaattori Esa Kemppainen.  Tästä syystä Osekkilla päädyttiin ratkaisuun, jossa rakennuttajaorganisaatio vastaa ilmoitettavien tietojen keräämisestä ja lähettämisestä verottajalle.

Kun Osekkilla saatiin ilmoitusvelvollisuuden toimintamalli päätettyä ja siihen kumppani valittua, oli aika ottaa itse palvelu käyttöön. Buildercomin BEM-ilmoitin hoitaa sekä ilmoitettavien tietojen keräämisen, lähettämisen että säilyttämisen. Tällä hetkellä tietoja on ahkerasti kerätty, jotta kaikki on syyskuun alussa lähetystä vaille valmiina. ”Iso osa uutta toimintatapaa on se, että urakoitsijoilta saadaan maksuerätiedot ja ne viedään excelillä BEM-ilmoittimeen. Tietojen vienti järjestelmään on helppoa, joten en ole kokenut sitä työlääksi”, sanoo Juhani Härmä Osekkilta.

Myös Esa Kemppainen suhtautuu positiivisin mielin ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseen. ”Lakimuutos vie asioita parempaan suuntaa, koska asioiden dokumentoinnista ja arkistoinnista tulee viimeistään nyt rutiinia. Tietojen on oltava tallessa, jotta niitä voidaan ylläpitää ajantasaisesti sekä rakentaa ja ylläpitää kiinteistöjä niiden tietojen mukaan”, perustelee Esa mielipidettään.

Osekkin näkökulmasta BEM-ilmoittimen käyttö tuo jämäkkyyttä toimintaan. Työmäärän kasvaessa on tärkeää, että asioiden hoitamiseksi on olemassa toimintoja tukevat järjestelmät, joissa tietoja ylläpidetään työn tekijöistä riippumatta.  Myös taloushallinto on ollut valittuun toimintatapaan tyytyväinen, sillä järjestelmän kautta hekin voivat esimerkiksi seurata määrärahojen jakaumaa eri hankkeisiin, tavoittaa hankkeiden vastuuhenkilöt sekä tarkistaa, milloin mikäkin hanke aktivoituu tai passivoituu.

”Buildercomilla on pitkäaikainen kokemus rakentajien tietojärjestelmien kehittämisestä, joten yhteistyö myös ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseksi oli luonteva valinta. Meillä on järjestelmiä ennestäänkin jo paljon, ja olemme huomanneet, että keskittämällä saamme parhaiten resurssit ja ratkaisut hyödynnettyä.”

Lue lisää rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta.

 

Haluatko tehostaa rakennusprojektienne hallintaa tai vaihtaa ajatuksia siitä, miten Buildercomin ratkaisut voisivat helpottaa teidän arkeanne?
Jätä meille viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

"Buildercomilla on pitkäaikainen kokemus rakentajien tietojärjestelmien kehittämisestä, joten yhteistyö myös ilmoitusvelvollisuuden hoitamiseksi oli luonteva valinta”
Oulun seudun koulutuskuntayhtymällä on käytössään Buildercomin
BEM-ilmoitin -palvelu, joka on tarkoitettu rakentamisen tiedonantovelvollisuuden hoitamiseen.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!