Case: Skanska Infra

Skanska Infralle tunnustusta ansiokkaasta turvallisuustyöstä

Skanskan infrarakentamisen palveluihin kuuluvat monipuoliset rakentamistyöt pohjarakentamisesta silta- ja väylärakentamiseen. Skanska Infra Oy:n ansiokas työ työturvallisuuteen panostamisessa palkittiin keväällä 2014 Infra ry:n toimesta.

Vuosittaisessa työturvallisuuskilpailussa palkittiin tällä kertaa maanpäällisen rakentamisen sarjassa Skanska Infra Oy:n työmaa Valtatie 8 välillä Kotiranta–Stormossen (Sepänkylän ohitustie). Kyseinen työmaa on n. 8 km pitkä ja se sisältää 4 eritasoliittymää ja 9 siltaa. Hankkeen tilaajana on Liikennevirasto ja sen on arvioitu valmistuvan marraskuussa 2014.

Kilpailussa arvioitiin kunkin työmaan turvallisuustasoa infra-alalle kehitetyllä MVR-mittauksella. Skanska Infra on käyttänyt hankkeen alusta, vuodesta 2011 lähtien Buildercomin tiedonhallintaratkaisuja, joihin kuuluu mm. mobiili MVR-mittaus. Käytössä on myös BEM-projektinhallintapalvelu, jota on käytetty perinteisen dokumentinhallinnan lisäksi esimerkiksi työturvallisuustietojen jakamiseen viranomaisille. Skanska Infran lisäksi Liikennevirasto on ollut hankkeessa aktiivinen tiedonhallintapalveluiden käyttäjä sekä kehittäjä yhdessä Buildercomin kanssa.

”Meillä Skanskalla turvallisuus on ykkösasia ja siihen panostetaan kaikin tavoin”, kertoo Sepänkylän ohitustie –hankkeen työmaainsinööri, Frans-Emil Nygård. Skanskalaiset ottivat hyvin vastaan MVR-mittauksen tekoon tarkoitetun Buildercomin puhelinsovelluksen.  ”Mittauksien tekeminen puhelimella on helpottanut huomattavasti työturvallisuuden huomiointia. Koska havaintoja oli helpompi tehdä ja todentaa puhelimella kuin vanhalla paperisysteemillä, niitä tuli tehtyäkin enemmän”, kertoo Nygård kokemuksistaan. Käytännössä turvallisuuspalkinnon voittaneella työmaalla havaintoja tehdään noin 200 – 250 kpl, joskus jopa yli 300 per kierros.

MVR-mittauksien tuloksien lisäksi BEM-projektinhallintapalveluun tallennetaan koko hankkeen dokumentaatio suunnittelupiirustuksista viranomaisasiakirjoihin. Tietojen säilyttämisen lisäksi palvelua käytetään ahkerasti tiedon jakamiseen eri tahoille ja sillä varmistetaan myös, että kaikkeen hanketietoon on helppo palata jälkikäteen.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!