Väylävirasto hyödyntää BEM-tietojärjestelmää infrahankkeissaan

”Suosittelen Buildercomia ihan poikkeuksetta”

Väylävirasto on käyttänyt Buildercomin BEM-tietojärjestelmää erilaisten infrahankkeidensa hallinnoinnissa sekä hankkeiden kilpailutuksessa. Buildercomin portaalista löytyy käytännössä kaikki hankkeeseen liittyvä materiaali – uusimmat versiot tärkeistä dokumenteistä ovat helposti kaikkien käyttäjien saatavilla.

Jarmo Niskanen työskentelee Väyläviraston projektipäällikkönä.

– Rakennutan isompia tieinfrahankkeita ympäri Keski-Suomea, joka toimii pääalueenani, Niskanen kertoo.

– Parhaillaan on meneillään Kirri-Tikkakoski -hanke, jossa rakennetaan yhteensä noin 17 kilometriä moottoritietä Jyväskylän pohjoispuolelle Kirristä Vehniälle. Kaikki hankkeeseen liittyvä suunnitteluaineisto, lähtöaineisto, raportit, työmaapäiväkirjat ja muut dokumentit ovat Buildercomin portaalissa, Niskanen summaa.

BEM-tietojärjestelmän käyttämisen lisäksi Väylävirasto on ollut mukana kehittämässä ja ottamassa käyttöön järjestelmän kilpailutukseen liittyviä ominaisuuksia. Nyt myös Väyläviraston hankkeiden kilpailutus tehdään Buildercomin kautta sähköisesti. Tarjouspyynnöt lähetetään ja tarjoukset otetaan vastaan täysin sähköisesti.

Väyläviraston Vt 4 Kirri-Tikkakoski -tiehankkeen työmaata
Valtatie 4 Kirri-Tikkakoski parantaminen

Yksi versio oikeassa paikassa

BEM-tietojärjestelmän merkittävimmiksi hyödyiksi Niskanen kokee dokumenttien hallinnan helpottumisen. Kun järjestelmässä on aina uusin tieto ja se saadaan helposti oikeiden käyttäjien nähtäville, helpottuu hankkeiden hallinta huomattavasti.

– Meillä ei pyöri dokumenteista erilaisia versioita eri paikoissa, vaan meillä on yksi versio, joka määrittää sen, mitä teemme, Niskanen painottaa.

– Käyttäjille voidaan tehdä erilaisia rooleja ja tietty käyttäjä voidaan kytkeä käyttämään tiettyä roolia. Sen avulla voimme hallita sitä, mitä kukin näkee. Tämä on erittäin kätevä ja hyvä ominaisuus. Kun henkilö vaihtuu tai tehtävään tulee uusi tekijä, ei meidän tarvitse aina määrittää oikeuksia käyttäjäkohtaisesti, vaan kytkemme hänet suoraan tiettyyn rooliin. Kun olet työmaainsinööri, niin käytät työmaainsinöörin roolia, Niskanen kertoo.

Helppokäyttöinen järjestelmä sopii kaikille

Yhdeksi tietojärjestelmän parhaimmaksi ominaisuudeksi Niskanen nostaa versiohistorian. Tarvittaessa dokumenttien eri versioita päästään tarkastelemaan jälkikäteen halutulta ajanjaksolta. Myös kilpailutusportaali ja sen helppokäyttöisyys saavat kiitosta.

– Suosittelen Buildercomia ihan poikkeuksetta. Otan sitä itse käyttöön eri hankkeissa, suosittelen sitä kumppaneille, joiden kanssa toimimme ja näytämme heille, miten käytämme järjestelmää sekä hallitsemme dokumenttejamme, Niskanen sanoo.

– Kilpailutus, roolit, versiohistoria ja käytön helppous – tiputa ja raahaa – ovat meille tärkeimpiä ominaisuuksia, Niskanen toteaa.

 

Lisätietoa Väylävirastosta vayla.fi.

 

Haluatko tehostaa rakennusprojektienne hallintaa tai vaihtaa ajatuksia siitä, miten Buildercomin ratkaisut voisivat helpottaa teidän arkeanne?
Ota meihin yhteyttä!

"Kilpailutus, roolit, versiohistoria ja käytön helppous – tiputa ja raahaa – ovat meille tärkeimpiä ominaisuuksia"
Väylävirasto hyödyntää Buildercomin BEM-tietojärjestelmää infrahankkeidensa hallinnoinnissa sekä hankkeiden kilpailutuksessa.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!