Uuden sukupolven työkalu kiinteistönhoito- ja huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan, analysointiin ja raportointiin.

BEM-Hoito ja huolto tuo läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen ja saa aikaan tyytyväisempiä tilan käyttäjiä. Palvelun tuottama historiatieto muodostaa arvokkaan pääoman kiinteistön omistajalle kohteiden toimintasuunnitelmia muodostettaessa. Palvelu tuo läpinäkyvyyttä kiinteistönhoitotyöhön ja epäkohtien ilmetessä mahdollistaa nopean reagoinnin.

Uuden sukupolven työkalu kiinteistönhoito- ja huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan, analysointiin ja raportointiin.
  • Tehokas tietopalvelu kiinteistöhoidon suunnitteluun, valvontaan ja dokumentointiin
  • Määräaikaishuoltojen ja tarkastusten oikea-aikainen suorittaminen
  • Historiatiedot luettavissa ja seulottavissa
  • Läpinäkyvyyttä huoltotyön suorittamiseen
  • Tyytyväisempiä tilan käyttäjiä

Käyttöpäiväkirja

BEM-Käyttöpäiväkirja on työkalu huoltohistorialtaan olennaisten havaintojen kirjaamiseen. Tehokkaalla tiedonhallinnalla saadaan merkittävä määrä arvokasta hiljaista tietoa hyötykäyttöön.

Huoltokalenteri

BEM-Huoltokalenteri on helppokäyttöinen työkalu kiinteistön ennakoivan huoltotoiminnan suunnitteluun, seurantaan ja raportointiin. Suunnitelmallisella toiminnalla arvaamattomat ja kiireiset vikatilanteet vähenevät, jolloin kiinteistöylläpidon korjauskustannukset pienenevät.

Palvelupyynnöt ja Palvelupyynnöt Plus

BEM-Palvelupyynnöt tarjoaa tilan loppukäyttäjälle helpon tavan ilmoittaa ei-kiireellisistä havainnoista ja jättää yhteydenottopyyntöjä kiinteistönhoidolle. Ilmoitusten lähettäminen, käsittely, seuranta sekä raportointi onnistuvat myös mobiilisti tabletilla tai älypuhelimella. Palvelupyynnöt Plus mahdollistaa palvelupyyntöjen laajentamisen muihin käyttötarkoituksiin, kuten sisäilmailmoituksiin tai ruokapalvelun reklamaatioihin.

Erillisveloitettavat työt

BEM-Erillisveloitettavat työt tarjoaa helpon ja nopean tavan hyväksyä ja dokumentoida kiinteistön ylläpitoon kuuluvat työtehtävät, jotka eivät kuulu kiinteistönhoitosopimuksen piiriin.

Helpommin alkuun?

Asiantuntijapalvelut

Tietojärjestelmän käyttöönoton ei tarvitse olla vaikeaa – eikä kaikkea kannata opetella kantapään kautta. Asiakkuuksia hoitavat meillä kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaiset, joten puhumme samaa kieltä asiakkaan kanssa.

Tarjoamme asiantuntijapalveluita huolehtiaksemme palveluidemme helposta ja tehokkaasta käyttöönotosta kaikissa käyttäjäryhmissä. Tarjoamme asiakkaidemme käyttöön myös johtavien alan toimijoiden kanssa kehitetyt toimintamallit ja menetelmät.

Lisäksi toimintatapaamme kuuluu, että jokaisesta asiakkaasta huolehtii oma asiakasvastuuhenkilö, jonka tärkein tehtävä on varmistaa, että asiakkaamme saa täyden hyödyn hankkimistaan palveluista.

  • Palveluiden tehokas käyttöönotto
  • Koulutuspalvelut
  • Jatkuva käytön tuki

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!