RAKENNUTTAMINEN

Myynti 040 450 3910    sales@buildercom.fi

Rakentamisen tietopalvelu

Tietopalvelu tarjoaa tehokkaan ja nykyaikaisen projektipankin sekä helppokäyttöisen pientyöpankin niin suurten rakennushankkeiden kuin pienten kunnossapitohankkeidenkin hallintaan aina hankesuunnittelusta vastuuajalle, koko hankkeen elinkaaren ajan.

BEM-Projektit

 • Tehokas ja nykyaikainen projektipankki
  rakennushankkeiden hallintaan
 • Määrämuotoinen dokumentaation
  tallennus hankkeen kaikissa vaiheissa
 • Kaikki hanketieto turvallisesti yhdessä
  paikassa kaikkien osapuolten saatavilla
 • Projektien liittäminen osaksi kiinteistökohteita
  ja laajempaa palvelua
 • Laadukkaat ja aikaa säästävät sähköiset kilpailutukset

Dokumentinhallinta

Loogisen ja metatietopohjaisen projektipankin dokumentinhallinnan avulla kaikki hankkeen tieto on yhdessä paikassa helposti löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Kun kaikki tieto on sähköisessä muodossa ja saman sisältöisenä kaikkien käytettävissä, koko hankeprosessi on tilaajan ohjattavissa.

Työmaapäiväkirja

Sähköinen työmaapäiväkirja on tarkoitettu työmaan päivittäisten tapahtumien kirjaamiseen. Palvelu sisältää kattavat raportointiominaisuudet, joiden avulla seuraat työmaan etenemistä. Työmaapäiväkirja täyttää rakennusurakan yleisten sopimusehtojen päiväkirjalle asettamat vaatimukset.

Tarkastusasiakirja

Sähköinen tarkastusasiakirja toimii laadunvalvonnan dokumentoinnin ja seurannan välineenä. Tarkastusasiakirjaan merkitään työmaan laadunvalvontaan liittyvät tarkastustiedot. Palvelu täyttää maankäyttö- ja rakennuslain asettamat vaatimukset.

Sähköinen kilpailutus

Rakennushankkeiden kilpailutusaineistojen jakelut sekä tarjousten vastaanottaminen helposti ja luotettavasti sähköisessä muodossa hankintalain vaatimuksen täyttäen. Rakentamisen erityistarpeet huomioiva palvelu sisältää tarjouspyyntöaineistojen koostamisen, aineistojen jakelun, tarjousten vastaanoton ja avaamisen, lisäksi koostaa tiedot avauspöytäkirjan laatimiseen. Palvelu tallentaa myös lokitiedot koko kilpailutuksen ajalta.

Kopiotilaukset

Kopiotilaukset valituille kopiolaitokselle ennalta määriteltyjen jakelulistojen mukaisesti. Buildercomin järjestelmä on yhteensopiva kaikkien kopiolaitosten kanssa. Lisäksi palvelu tarjoaa automaattisen kopiotilaustoiminnon.

BEM-Pientyöt

 • Projektipankkia vastaava helppokäyttöinen
  ympäristö pienille investointi- ja kunnossapitotöille
 • Selkeyttää pientöiden tiedonhallintaa ja
  kokoaa arvokkaan tiedon talteen

Dokumentinhallinta

Loogisen ja metatietopohjaisen dokumentinhallinnan avulla kaikki pientöiden tieto on yhdessä paikassa helposti löydettävissä ajasta ja paikasta riippumatta.

Kopiotilaus

Kopiotilaukset valituille kopiolaitokselle ennalta määriteltyjen jakelulistojen mukaisesti. Buildercomin järjestelmä on yhteensopiva kaikkien kopiolaitosten kanssa.

Rakentamisen
mobiilitarkastukset

Turvallisuuteen, puhtauteen ja laatuun
liittyvät mittaukset mobiilisti työmaalla

Mobiilimittaukset

Valvojan kierros

Hankkeen jatkuva laaduntarkastus ja dokumentointi

Rakentamisen puutelista

Hankkeen itselleluovutusvaiheen dokumentointi ja tarkastus

TR- MVR- ja RR-mittarit

Työmaan turvallisuusmittaukset

Terve talo –tarkastus

Rakennushankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheen Terve talo –tarkastukset

P1-auditointi

Työmaan P1-puhtaustason mittaukset

MENESTYSTARINOITA

“Sähköinen työmaapäiväkirja helpottaa elämää
työmaalla – ehdoton hyvä puoli, ettei papereita
enää tarvitse säilyttää.”

Eetu Mäenpää, Rakennuskarhu

Ota yhteyttä osaavaan myyntitiimiimme,
niin palaamme nopeasti asiaan!