Buildercomin juhlavuosi: 20 vuotta rakennetun ympäristön tiedonhallintaa

Vuodesta 2000

Vuosi 2020 on Buildercomilla juhlavuosi, kun syksyllä tulee täyteen pyöreät 20 vuotta.

Yhtiön perustajaosakas Juha Aspinen muistelee tunnelman syksyllä 2000 olleen hämmentyneen innostunut: oltiin uuden asian kanssa liikkeellä, eikä vastaavaa lähestymistapaa ollut kellään muulla. SaaS-palvelut olivat tuolloin kohtalaisen uusia.
– Tietokoneita käytettiin jo paikallisesti rakennustyömailla, mutta tyypillisesti kaikki järjestelmät olivat inhouse-tyylisiä omalle koneelle asennettuja, ja internetin liittäminen toimintaan oli uusi innovaatio. Buildercom oli alalla ensimmäinen toimija, joka päätti toimia uudella tavalla. Se oli uuden teknologian liittämistä vanhoihin työskentelytapoihin, ja kaikki oli asiakkaiden kanssa oppimista, Aspinen kommentoi.

Osa rakennusalan ihmisistä koki internetin myötä lisääntyvän toiminnan läpinäkyvyyden myös hankalaksi.
– Kuljettiin kylillä ja erilaisilla foorumeilla puhumassa, ja moni oli ihmeissään, että tämmöiseksikö tämä maailma sitten menee, Aspinen muistelee tunnelmia vuosituhannen vaihteesta. Varsinainen läpimurto tuli, kun rakennuttajat alkoivat vaatia, että suunnittelu ja toteutus dokumentoidaan projektipankkiin.

 

Ensimmäisen tehtävä on keksiä konstit

Ensimmäisinä vuosina liiketoiminta laajeni nopeasti rakennushankkeiden liiketoiminnasta myös kiinteistönpitoon, minkä myötä muotoutui Buildercomin nykyisenkaltainen visio; koko rakennetun ympäristön elinkaaritiedon hallinta samalla alustalla, eli nykyisen BEM-teknologian päällä.

– Pyrittiin tekemään jotain, mitä kukaan muu ei tee, eikä uuden asian vieminen markkinoille ollut aina ihan helppo tie. Haasteensa toi myös markkinan adaptoiminen – vaikka teknologia oli olemassa, ei asiakaskentässä monella ollut osaamista tai laitteistoa internetpohjaisten palveluiden käyttöön, Aspinen kertoo. Esimerkiksi 2000-luvun alussa Kampin keskuksen työmaalla työturvallisuussovelluksen käyttö onnistui ainoastaan Buildercomin omalla puhelimella.

Teknologian kehitys on kuitenkin jatkuvasti tukenut Buildercomin bisnestä, ja asiakaskokemus on muun muassa pilvipalveluiden kehittymisen kautta mennyt isoin harppauksin eteenpäin. Jo varhaisessa vaiheessa mietittiin myös kiinteistöomaisuuden talouden hallintaa, jonka Buildercomin tytäryhtiö Miragelin Haltia-kiinteistöhallintajärjestelmä nyt tuo mukanaan vuonna 2019 tehdyn yrityskaupan myötä.

 

Raksanetin käyttöliittymä ja TR-mittarin käyttöliittymäsuunnitelma vuodelta 2001
Buildercomin kasvua vahditti muun muassa 2004 julkaistu markkinoiden ensimmäinen mobiilisti käytettävä TR-mittaus. Kuvassa vuoden 2002 Raksanet-ohjelmistoa sekä tulevan TR-mittaussovelluksen käyttöliittymäsuunnitelma vuodelta 2001. Kuvan PDA-laitteella tehtiin myös Suomen ensimmäinen mobiili TR-mittaus SRV:n Lepakon työmaalla.

 

Järjestelmäkehitystä yhdessä asiakkaiden kanssa

Alusta asti Buildercomin tekemisessä on korostunut erityisen vahva asiakaslähtöisyys. Alkuvaiheessa jokaisella asiakasrajapinnassa toimineella työntekijällä oli rakennusalan tausta – ja tänäkin päivänä valtaosalla, jolloin keskustelu asiakkaiden kanssa on ollut helppoa. Erityisesti isompien asiakkaiden kohdalla keskustelua käydään usein organisaation yleisjohdon kanssa, jolloin parhaan yhteisen lopputuloksen saavuttamiseen ei pelkkä tekninen osaaminen riitä. Valtaosa Buildercomin kehitystyöstä onkin tehty asiakkaidemme, kuten Helsingin kaupungin, Senaatti-kiinteistöjen sekä nykyisen Väyläviraston kanssa.

Buildercomin 20-vuotisen historian ovat kuitenkin ennen kaikkea mahdollistaneet yrityksen työntekijät. Kiitoksen sana tässä kohtaa siis kaikille nykyisille ja entisille työntekijöillemme. Buildercomilla on myös viihdytty harvinaisen pitkään, ja niin ohjelmoijien kuin asiakastyötä tekevien joukosta löytyy alan pioneereja, jotka ovat olleet mukana yrityksen perustamisesta saakka. Hyvien henkilökemioiden lisäksi porukka on hitsautunut yhteen nostattamalla tiimihenkeä muun muassa urheilun ja muun yhdessä vietetyn vapaa-ajan merkeissä. Hyvä me-henki on toivottavasti vuosien varrella välittynyt myös asiakkaillemme kaikessa tekemisessämme.

 

Kyberturvallisuutta ja rakennetun ympäristön kestävää kehitystä

Tänä päivänä meitä Buildercomilaisia – tytäryhtiö Miragelin henkilöstö mukaan laskettuna – on vajaat 40. Miragel-yrityskaupan ja vuonna 2017 mukaan tulleen uuden pääomistajan ansiosta voimme yrityksenä katsoa maailmaa entistä isommin. Buildercomilla on Suomessa vahva jalansija omalla toimialallaan, ja kiinteistöliiketoimintaa tukeva Miragelin Haltia-järjestelmä avaa uusia mahdollisuuksia niin meille yrityksenä kuin asiakkaillemmekin.

Asiakkaidemme kriittisten tietojen turvaaminen tulee jatkossakin olemaan Buildercomin agendalla erittäin korkealla ja tietoturvatyö osa päivittäistä arkeamme. Osoituksena kunnianhimoisesta tietoturvatyöstä on mm. hyväksytysti suoritettu Katakri-auditointi, mikä on poikkeuksellinen tunnustus alalla.

Kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten torjunta ja hallitseminen ovat avainasioita globaalisti nyt ja lähivuosina. Green Building Council Finlandin aktiivisena jäsenenä olemme mukana kehittämässä alaa ja sitä kautta yhteiskuntaa.
– Ympäristön kannalta kestävä rakentaminen, kiinteistöjen ylläpito ja kiinteistöomaisuuden tehokas hallinta ovat keskiössä, sillä rakentamisen ilmastovaikutukset ovat merkittäviä. Meidän BEM- ja Haltia -järjestelmien avulla asiakkaidemme rakennetun ympäristön tiedonhallinta on vakaalla pohjalla nyt ja tulevaisuudessa, toimitusjohtaja Heikki Rouhesmaa summaa uuden vuosikymmenen ajankohtaisia teemoja.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!