Case Fray Bentos

Metsä-Botnian sellutehdas oli haastava rakennushanke, jonka hallitsemiseen ja valvontaan tarvittiin avuksi erilaisia järjestelmiä ja ohjelmistoja. Buildercomin Raksanettia käytettiin joustavuuden ja käytönhallinnan helppouden ansiosta pienempien design and build -hankkeiden dokumentaation hallintaan sekä rakentamisessa urakkakilpailujen asiakirjojen jakeluun.

Buildercomin Raksanet otettiin hankkeessa käyttöön vuonna 2005. Aikaisempien kokemusten pohjalta Raksanet oli todettu toimintavarmaksi järjestelmäksi, joka takasi reaaliaikaisuuden ja ajan tasalla olevan piirustusluettelon. Merkittävänä tekijänä Raksanetin käytölle pidettiin dokumenttien valvonnan helppoutta ajantasakuvien ja arkistokuvien osalta.

Alkuvaiheessa Buildercomin Raksanetissa hankkeen kilpailutusmateriaali oli ladattavissa palvelimelta paikallisille alihankkijoille. Sähköinen tarjousmateriaalien jako ja lataaminen upposivat kuin veitsi lumeen. Jokaiselle kilpailuun osallistuvalle alihankkijalle lähetettiin salasana ja käyttäjätunnus, joiden avulla tarjouskilpailuun osallistuva yritys pystyi lataamaan tarjouksen pohjana käytettävät dokumentit suoraan sähköisinä omalle koneelleen. Etuna sähköisessä tarjousjakelussa oli, että päämies pystyi seuraamaan tarjousten lataamista, koska jokaiselle kilpailuun osallistuvalle toimitettiin käyttäjäkohtaiset tunnukset. Kilpailutusmateriaalien jakelun lisäksi Raksanettiä käytettiin pienempien alihankintana tehtyjen design and build -hankkeiden dokumentaation hallintaan, hyväksyttämiseen ja seurantaan.

Kiitos toimivien tiedonsiirtojärjestelmien ja kokeneen projektinjohdon hanke voitiin toteuttaa Suomesta.

"Kiitos toimivien tiedonsiirto- järjestelmien ja kokeneen projektinjohdon hanke voitiin toteuttaa Suomesta."
Buildercomin Raksanet-projektipankki otettiin Metsä-Botnian sellutehdashankkeessa käyttöön vuonna 2005.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!