Case Musiikkitalo

Buildercomin palvelut käytössä Vuoden 2010 Työmaalla!

Buildercom Oy:n projektitietopalvelut ovat olleet käytössä Musiikkitalon hankkeen alkuvaiheesta saakka Senaatti-kiinteistöjen ja Buildercomin välisen sopimuksen myötä. Kiinteistöosakeyhtiö perustettiin 8.4.2005 laatimaan toteutussuunnitelmat ja toteuttamaan Musiikkitalo-hanke. Projektitietopalvelut avattiin 3.5.2005 hankkeen suunnittelun ja rakentamisajan tiedonhallintaan. Helsingin Musiikkitalon toteutusvaiheen aikana 9.12.2010 projektin tiedostojen koko oli 192 Gt jakaantuen 83.988 tiedostoon. Palveluun on kirjauduttu 22.3.2013 mennessä 80 263 kertaa. Palvelussa on 559 käyttäjätunnusta 152  eri organisaatiosta. Palveluiden kautta on tehty 3 122 kappaletta kopiotilauksia, kokonaismäärältään 371 716 tilattua tulostetta. Hankkeen toteutusvaiheen viikoittaisiin työturvallisuusmittauksiin on käytetty Buildercomin mobiilia TR-mittausta 72 viikkona, toteutuksen alusta lähtien.

Musiikkitalon valmistumisen jälkeen hankkeen aikana kertynyttä tietoa tullaan hyödyntämään käytönaikaisessa kiinteistötietojärjes­telmässä.

Musiikkitalon kaltaisissa megaluokan hankkeissa tiedonhallinnan oikeanlainen järjestäminen on ratkaisevassa asemassa hankkeen onnistumisen kannalta. Buildercom Oy:llä on mittava kokemus laajojen hankkeiden tiedonhallintapalveluiden toimittajana.

Buildercom Oy:n projektitietopalvelut ovat olleet käytössä Musiikkitalon hankkeessa Senaatti-kiinteistöjen ja Buildercomin välisen sopimuksen myötä.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!