Case Osaamiskiinteistöt Oy

Mobiilityökaluilla työmaan laatutarkastukset tehokkaiksi

Osaamiskiinteistöt Oy on Lahdessa toimiva kiinteistönomistaja- ja hallintaorganisaatio, joka omistaa kolme kiinteistöä Lahdessa: Lahden Tiedepuiston, Fellmannian ja Lahden aikuiskoulutukeskuksen. Kiinteistöt ovat opetus- ja yrityskohteita, jotka on vuokrattu Lahden Seudun Kehitysyhtiö Ladec Oy:lle, Lahden ammattikorkeakoululle, Helsingin yliopistolle sekä Rambollin tutkimustoiminnalle. Kiinteistöjen ylläpidon lisäksi Osaamiskiinteistöillä on vuosittain muutamia rakennusprojekteja.

Osaamiskiinteistöt Oy käyttää työmaillaan työmaavalvojina Sweco PM:n henkilöitä ja eri urakkalajeille on nimetty omat valvojat. Valvojat ovat aiemmin laatineet rakennustöiden puutelistat paperilla ja kynällä työmaalla käydessään. Tämän jälkeen listat on kirjoitettu puhtaaksi toimistolla ja lähetetty sähköpostilla asianomaisille urakoitsijoille.

Vuoden 2013 syksyllä Osaamiskiinteistöillä havahduttiin siihen, että valvojien tarkastusprosessi on hankala ja etenkin aikaa vievä. Buildercom oli Osaamiskiinteistöille tuttu jo entuudestaan, sillä sähköinen huoltokirja ja projektipankit ovat olleet käytössä jo vuosia. Siksi tuntui luontevalta ratkaisulta tutustua myös Buildercomin palveluiden mobiilitarjontaan.

Valvojien työkaluksi hankittiin Niemenkadun B-osan saneeraukseen Buildercomin Rakentamisen puutelista. Palvelun kehityksessä panostettiin selainkäyttöliittymän yksinkertaisuuteen, jotta se on mahdollisimman helppokäyttöinen mobiilikäytössä. Käytännössä valvojien tarkastustyö tehostui huomattavasti – nyt valvojat päivittävät puutelistaa aina työmaakäyntien yhteydessä suoraan tabletilla järjestelmään. Tarvittaessa valmis puutelista voidaan lähettää sähköpostilla jo suoraan työmaalta ko. urakoitsijoiden työlistaksi.

Reijo Reponen, toimitusjohtaja, Osaamiskiinteistöiltä nimeää suurimmaksi hyödyksi työajan säästymisen ja valmiin dokumentoinnin. ”Koska puutelistat saadaan nyt tehdyn mittauksen jälkeen suoraan järjestelmästä, työläs muistiinpanojen puhtaaksikirjoitus on jäänyt kokonaan pois”, Reponen täsmentää. Lisäksi puutelistojen laatu on parantunut, sillä tarkastuskierroksella voidaan ottaa mobiilisovelluksella valokuva mahdollisiin puutteisiin liittyen. Kolmantena hyötynä Reponen näkee havainnointimäärän kasvun. ”Koska havaintojen tekeminen ja dokumentointi on nyt helpompaa, niitä tehdään enemmän ja sitä kautta rakentamisen laatu on parantunut”, kertoo Reponen heidän kokemuksistaan.

 

Haluatko tehostaa rakennusprojektienne hallintaa tai vaihtaa ajatuksia siitä, miten Buildercomin ratkaisut voisivat helpottaa teidän arkeanne?
Jätä meille viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

”Koska havaintojen tekeminen ja dokumentointi on nyt helpompaa, niitä tehdään enemmän ja sitä kautta rakentamisen laatu on parantunut”
Osaamiskiinteistöillä Oy:llä hankittiin valvojien työkaluksi Buildercomin kehittämä Rakentamisen puutelista.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!