Case: Senaatti-kiinteistöt

Kohti elinkaariajattelua

Senaatti-kiinteistöillä on jatkuvasti käynnissä noin 400 – 500 rakennushanketta. Projektipankkipalvelut ovat olleet osa Senaatti-kiinteistöjen arkea jo pitkään. Eri yritysten tarjoamia pankkeja käytettiin ensin yksittäisissä kohteissa lähinnä kohdekohtaiseen dokumenttien hallintaan.
– Tähän asti käyttö on tapahtunut hankkeiden ehdoilla. Nyt haluamme yhtenäistää käytäntöjämme ja hallita rakennushankkeissa ja kiinteistön ylläpidossa kertyvää tietoa entistä integroidummin ja kokonaisvaltaisemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että me siirrymme vihdoin hankelähtöisestä ajattelusta elinkaariajatteluun myös sähköisten dokumenttien osalta, kertoo Senaatti-kiinteistöjen hankitapäällikkö Kari Alatalo.

Moduuli moduulilta

Buildercomin tarjoaman kokonaisratkaisun valintaa edelsi pitkä arviointi- ja kilpailutusvaihe. Yhteensä noin kaksi vuotta kestäneen valintaprosessin alkaessa Buildercom ja Raksanet olivat vielä kaksi eri yritystä. Kun ne liittyivät yhteen ja täydensivät kokonaisuutta vielä huoltokirjapalvelulla, paketti oli Alatalon mukaan paras tarjolla olleista.
– Meille on tärkeintä se, että Buildercomin tarjoama ratkaisu kattaa kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon asti. Arvostamme myös Buildercomin tietoturvajärjestelyjä ja yrityksen verrattain puolueetonta asemaa. Käytännössä yhteistyö on alkanut Senaatti-kiinteistöille räätälöidyn käyttöliittymän suunnittelulla.
– Olemme pitkän tien alussa: täysin valmiin, kaikki kohteemme sisältävän kokonaisuuden valmistuminen tulee viemään useita vuosia. Siksi aiommekin edetä kehitystyössä vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa järjestelmään viedään Kuopion yliopiston kampus. Kokonaisuus toimii siis eräänlaisena demona, jota työstäessämme löydämme ne ratkaisut ja toimintatavat, joita sovellamme myös muihin kohteisiin, Alatalo kuvailee.

Monien etujen summa

Senaatti-kiinteistöjen järjestelmä sisältää valmistuttuaan kaikki Senaatti-kiinteistöjen siviilikohteet. Keskitettyyn tietovarastoon tallentuvat automaattisesti rakennuksittaiset hanke- ja huoltotiedot, jotka muodostavat ajantasaisen tiedon lisäksi katkeamattoman historiatiedon.
– Ensimmäinen askel oli hankkeiden digitaalisten loppudokumenttien hallinta CAD-maailmassa. Toisessa vaiheessa opiskeltiin erillisten hankkeiden ja nyt jo kokonaisten kiinteistöjen digitaalista tiedonhallintaa, tiivistää Alatalo. Senaattilaiset odottavat keskitetyn tiedonhallinnan etuja innokkaasti.
– Hankkeiden tiedonhallinta paranee ja nopeutuu: vakiomuotoinen tieto pysyy jatkossa varmassa tallessa ja on siten entistä monipuolisemmin ja nopeammin hyödynnettävissä hankkeen jälkeen. Kustannussäästöt muistetaan usein mainita, mutta meille on tärkeää myös se, että kustannusten yksilöinti ja laskujen käsittely helpottuu. Järjestelmä mahdollistaa myös keskitetyn hankkeen tietotuotannon laadunvalvonnan. Samalla se tarjoaa työkalun dokumenttien hallitulle ajan tasalla pitämiselle. Paitsi Senaatti-kiinteistöille, järjestelmä tarjoaa etuja myös yhteistyökumppaneille: rakennuttajakonsulteille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille ja myös tilaa vuokraaville asiakkaille.

www.senaatti.fi

Haluatko tehostaa rakennusprojektienne hallintaa tai vaihtaa ajatuksia siitä, miten Buildercomin ratkaisut voisivat helpottaa teidän arkeanne?
Jätä meille viesti, niin olemme sinuun pian yhteydessä.

"Meille on tärkeintä se, että Buildercomin tarjoama ratkaisu kattaa kiinteistön koko elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon asti"
Senaatti-kiinteistöt hyödyntää Buildercomin projektitiedonhallinnan palveluita kaikissa rakennushankkeissaan.
Senaatti-kiinteistöillä on jatkuvasti käynnissä noin 400 - 500 rakennushanketta.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!