Case Skanska

Skanska laajentaa Buildercomin projektitietopalvelujen käyttöä yhteistyösopimuksella

Skanskan ja Buildercomin solmiman sopimuksen perusteella Skanska voi nyt käyttää kaikissa käynnistyvissä rakennushankkeissaan projektitietopalveluja. ”Hiljaisen tiedon ottamisesta haltuun puhutaan paljon, mutta me olemme ryhtyneet toimeen”, sanoo Skanska Oy:n tietohallintojohtaja Aila Vuoria. ”Tällä takaamme, että eri rakennushankkeisiin liittyvää tietoa on mahdollista tarvittaessa hyödyntää tulevissa projekteissa.”

Buildercomin palvelut ovat käytössä noin 160:ssä Skanskan hankkeessa. Määrä kasvaa tasaisesti, ja yhä useammassa hankkeessa projektitietopalvelut ovat mukana tiedonhallintavälineenä jo ihan alusta saakka. Skanska päätti laajentaa projektitietopalvelujen käyttöä, jotta hankkeiden tiedot löytyisivät yhdestä paikasta toimialueittain yhdenmukaisella tavalla järjestettyinä.

Skanskan ja Buildercomin sopimuksen myötä Skanska saa useita hyötyjä siitä, että se keskittää projektitietopalvelunsa yhdelle palveluntarjoajalle. ”Vaiheessa, jossa projektitietopankki on vakiinnuttanut asemansa, ei enää tarvitse käyttää voimavaroja siihen, että etsimme rakennushankkeeseen liittyviä tietoja eri paikoista. Tästä koituu luonnollisesti kustannussäästöjä ainakin säästyneen työajan kautta”, sanoo Vuoria. ”Henkilöt voivat lisäksi siirtyä vaivattomasti projektista toiseen, koska tiedot tallennetaan ja järjestetään aina samalla tavalla – joka kerta ei tarvitse opetella uutta tapaa jakaa ja etsiä tietoa”, jatkaa Buildercomin myyntipäällikkö Jukka Jyrälä.

Rakennusalalla moniin projekteihin liittyvää tärkeää tietoa ei ole edelleenkään tallennettu minnekään muualle kuin avainhenkilöiden päähän tai henkilökohtaisille työasemille. Tämän takia projekteissa ollaan hyvin riippuvaisia henkilöiden tavoitettavuudesta tiedon saamiseksi ja tiedon etsimiseen kuluu paljon aikaa. Skanska halusi tehostaa omien prosessiensa tiedonkulkua ja tuoda tiedon kaikkien osapuolten saataville, joten se päätti panostaa projektitietopalveluihin, kertoo Vuoria.

Projektitietopalvelut helpottavat verkostoitumista

Buildercomin projektitietopalvelut eivät ole Skanskassa uusi tuttavuus. Osaa niistä on käytetty jo vuoden 2002 alkupuolelta lähtien yksittäisissä hankkeissa, erityisesti sellaisissa, joihin on osallistunut suuri määrä eri osapuolia. Tätä Vuoria pitääkin palvelun tärkeänä hyötynä: se on järjestelmä, joka palvelee rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien ja aliurakoitsijoiden verkostoja. Vuorian mukaan asiakkaat ovat vaativia, mikä merkitsee yhä tarkempaa projektitiedon hallintaa. Tähän tarpeeseen on tietysti vastattava. ”Tiedonhallintaratkaisut voisivat olla osa rakennusliikkeen tuotetta eli rakennusta. Tarkemmin ajatellen ne kuuluisivat pakettiin ilman muuta”, Vuoria sanoo.

Vuosi sitten Skanska ja Buildercom keräsivät palautetta Skanskan työmailta, jotka olivat kokeilleet projektitietopalveluja. Palaute oli erittäin myönteistä, summaa Vuoria. Nekin, jotka eivät vielä olleet näitä palveluja käyttäneet, totesivat, että niiden kaltaiselle järjestelmälle on tilausta.

Tiedon haltuunotosta asiakaspalveluun

Skanskassa on jäljellä projektitietopalvelujen käyttöönottovaihetta vielä noin vuoden verran. Sen aikana palvelujen käyttöä laajennetaan paitsi Skanskassa, myös sen yhteistyökumppanien keskuudessa. Ensin tehostetaan omia sisäisiä prosesseja, mutta seuraavana ryhdytään miettimään, millaisia hyötyjä järjestelmästä voisi olla nimenomaan asiakaspalvelukonseptien kehittämisessä. ”Kun tieto on otettu haltuun, sille avautuu varmasti uusia käyttömahdollisuuksia, joita emme ole aiemmin tulleet ajatelleeksikaan”, Vuoria uskoo.

Skanskan ja Buildercomin sopimus kattaa projektitietopalvelujen sovelluskokonaisuuden, joka sisältää työkalut rakennushankkeiden suunnittelun ja toteutuksen tukemiseen sekä sähköisen huoltokirjan kohteiden takuuajaksi. Kokonaisuuden olennaisia osia ovat tapahtumien dokumentointiin tarkoitettu työmaapäiväkirja, laadunvarmennukseen tarkoitettu tarkastusasiakirja sekä TR- ja MVR-mittausten sovellukset työturvallisuusjohtamista varten.

”Tällä takaamme, että eri rakennushankkeisiin liittyvää tietoa on mahdollista tarvittaessa hyödyntää tulevissa projekteissa”

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!