Case Stockmannilla oman talon osaaminen tarkasti käyttöön

Stockmannin tavarataloissa oleva laaja tietovarasto kerätään yhteiseen tietopankkiin, josta se löytyy tulevan suunnittelu- ja rakennustyön pohjaksi. Keskitetyn tiedon avulla voidaan esimerkiksi suunnitella kerralla samojen myymäläosastojen muutokset kaikissa Stockmannin tavarataloissa.

Stockmannin tavaratalo Helsingissä on suuren muutoksen edessä. Tekninen johtaja Thomas Lönnberg kuvaa tulevaa itse asiassa vuosisadan uudistukseksi.

Hän arvioi, että suunnittelu- ja muutostyötä tehdään seuraavan kolmen vuoden aikana noin 100 000 neliömetrille. Uudistukset vaativat tehokasta ja järjestelmällistä tiedonhallintaa.

”Meille on tärkeä tietää, missä tieto sijaitsee ja miten sen ylläpito hoidetaan”, Lönnberg sanoo.

Stockmann valitsi tiedonhallintaansa Buildercomin CompanyInfo-palvelun, johon perustieto sijoitetaan yhteisesti käytettäväksi.

Kiinteistöpankkiin viedään muun muassa ajantasatietoja ja -kuvia kiinteistöistä, projektisuunnittelussa tarvittavia tietoja sekä arkkitehtikuvia. Jatkossa järjestelmään on tarkoitus kaikkien Stockmannien tiedot myymälöiden miljööpohjista lähtien.

Keskitettyä ajantasaista tietoa on mahdollista hyödyntää myymäläsuunnittelun pohjana. Kiinteistöpankista löytyy pohjatieto, kuinka voidaan suunnitella ja uusia samalla kertaa esimerkiksi miesten puketumisosastot kaikissa Stockmannin tavarataloissa. Suunnittelussa on otettava huomioon muun muassa monia talotekniikan vaatimuksia.

”Haluamme toimia käyttäjän ja toiminnan näkökulmasta emmekä vain kiinteistöjen näkökulmasta. Kiinteistöpalvelujen tehtävänä on tuottaa kustannustehokkaasti liiketoimintaa tukevia olosuhteita muun muassa viihtyvyyteen, puhtauteen ja logistiikkaan liittyen”, Lönnberg sanoo.

Helsingin tavaratalo toimii uudistuksessa pilottina, josta hyvin toimivat mallit viedään muihin tavarataloihin Suomessa ja ulkomailla. Lönnberg pitää tavoitteena luoda perustiedon hallintaan ketjutasolla yhdenmukaiset toimintatavat läpi koko Stockmannin.

Kymmeniksi vuosiksi eteenpäin

Vaikka myymälöiden osastojen elinkaari on lyhyt, noin viitisen vuotta, nyt tehtävän uudistustyön on tarkoitus kantaa pitkälle tuleviin vuosiin. Lönnberg sanoo, että infrastruktuuria suunnitellaan ja rakennetaan 50 vuodeksi eteenpäin.

Hän kuitenkin muistuttaa, että uudistustyö on vielä alussa. Nyt vasta tiedetään, missä vaiheessa uudistuksen tulisi olla tämän vuoden lopussa.

”Ensi vuosi paljastaa uuden ajatustavan toimivuuden.”

Lönnberg arvioi, että uutta tiedonhallintajärjestelmää tulee käyttämään Stockmannisssa 30-50 aktiivia. Hänen toiveena kuitenkin on saada ainakin järjestelmän lukuoikeus kaikille niille työntekijöille, jotka voivat palvelua hyödyntää.

”Odotan, että saamme talon sisällä olevan osaamisen tulevissa projekteissa mahdollisimman tarkasti käyttöön. Tähän tarvitsemme uusia työkaluja ja uutta työmetodiikkaa.”

Julkaistu BuilderNewsissä 1/2005.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!