Case Patria-konserni

Vuosituhannen vaihteessa Patria Oyj:ssä manuaalinen huoltotoimintojen kirjaus ei enää täyttänyt useiden toimintayksiköiden ajantasaisen tiedon vaatimuksia. Tiedot haluttiin keskittää yhteen elektroniseen tietokantaan. Lyhyen evaluointiprosessin jälkeen vuonna 2001 Patria-konserni otti käyttöönsä Buildercomin FacilityInfon.

Liiketoimintamallien muuttuminen ja kehittyminen ovat viimeisen vuosikymmenen aikana johtaneet uusien sovellusten ja työkalujen käyttöön. Kiinteistönhoidon resurssit supistuvat ja toiminta automatisoituu. Toiminta pyritään sopeuttamaan tarpeen mukaan muuttuviin tilanteisiin mm. ulkoistuksilla, jolloin yritykseen palkataan vain tarvittava henkilöstö.

Vanhasta tietojenkeruujärjestelmästä siirryttiin uudenaikaiseen ja paremmin kiinteistönhuoltoon sopivaan järjestelmään –  FacilityInfoon, joka mahdollisti tiedonkeruun sähköisesti ja tehosti toimintaa. Kiinteistöhuollon vastuuhenkilöt voivat syöttää ja tallentaa tietoa samaan tietokantaan, johon myös yrityksen johdolla on käyttöoikeudet.

Nykyisin, viisi vuotta myöhemmin, FacilityInfo on käytössä Patrian Jämsän ja Hämeenlinnan toimipisteissä. Patrian henkilöstöstä keskimäärin 10 henkilöä käyttää aktiivisesti FacilityInfo-palvelua. Patriassa on tehty päätös palvelukokonaisuuden laajentamisesta palvelupyyntöosioon, mikä lisää käyttäjien määrän kymmeniin henkilöihin. Kiinteistönhoitoon liittyvät tilaukset tehdään vielä puhelimitse, mutta tulevaisuudessa ne kirjataan sähköisesti FacilityInfon palvelupyyntöihin.

Julkaistu BuilderNewsissä 2/2006.

Patria-konserni on käyttänyt Buildercomin ohjelmistopalveluita kiinteistöjensä ylläpidon tukena jo vuosituhannen alusta.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!