Case Pyhtään kunta

Pyhtään kunta keskitti kiinteistötietonsa yhteen järjestelmään. FacilityInfon avulla kunta haluaa huolehtia merkittävästä kiinteistöomaisuudestaan.

Pyhtään kunta on käyttänyt puolentoista vuoden ajan Buildercomin FacilityInfo-palvelua.

Kunnan teknisen johtajan Pekka Euraston mukaan kunta halusi uudella järjestelmällä turvata, hallita ja ohjata kiinteistöomaisuuttaan. Se toimii myös päätöksenteon tukena. Kunnan kannalta oli tärkeää saada kaikki oleellinen tieto yhteiseen järjestelmään ja kaikkien sitä tarvitsevien käyttöön.

”Tiedot kiinteistöistä ovat keskitetyssä järjestelmässä. Perustietojen hyödyntämisen lisäksi voimme hallita kiinteistönhoitoa, kunnossapitoa ja dokumentointia”, Eurasto sanoo.

Kiinteistöhoidon suunnittelun, kilpailutuksen, valvonnan ja dokumentoinnin työkaluun FacilityInfoon on Pyhtäällä liitetty lähes 30 kiinteistöä, jotka ovat hyvin erityyppisiä. Kiinteistöt vaihtelevat vanhoista vielä rakenteilla oleviin.

”Keräämme vielä käyttökokemuksia, mutta järjestelmä ja siihen liittyvät palvelut ovat toimineet hyvin ja järjestelmä on käyttäjäystävällinen. Moduuleja on riittävästi ydintehtäviin, ja dokumenttien hallinta on melko selkeää”, Eurasto toteaa.

Lisää käyttäjiä järjestelmään

Pyhtään kunnassa järjestelmää käyttää vajaa kymmenen ihmistä. Euraston mukaan seuraavaksi on tarkoitus saada kunnan asiakkaat järjestelmän rajapintaan kiinni. Käytännössä tämä voisi tapahtua palvelupyyntöjen avulla.

”Ajatuksena on ottaa enemmän käyttöön kunnossapidon järjestelmiä. Myös tilahallinta on kiinnostava osio. Odotamme Buildercomilta edelleen omaa tuotekehitystä ja lisää tuotteita.”

Yhtenä mahdollisuutena Eurasto väläyttää mobiilin integrointia järjestelmään. Hänen mukaansa tutun matkapuhelimen hyödyntäminen voisi helpottaa järjestelmien jalkauttamista kentälle.

Palvelua kehitettäessä Eurasto muistuttaa, että uusille moduuleille on aina tarvetta. Myöskään ohjausta ja koulutusta järjestelmien käyttöön ei ole ikinä liikaa.

Kiinteistöjen hoitoa kehittäessään Pyhtään kunta etsi sopivaa järjestelmää 5–6 eri toimittajalta, joista tarkemmin selvitettiin kolmen tarjontaa. Eurasto sanoo, että valinta Buildercomin eduksi syntyi järjestelmän selainpohjaisuuden, leasing-mahdollisuuden ja toimivien ydinpakettien perusteella. Valintaa auttoi myös kunnan ja Buildercomin aiempi yhteistyö.

”Haemme pitkäaikaista kumppanuussopimusta ja rakennamme järjestelmäämme moduuleittain.”

”Tiedot kiinteistöistä ovat keskitetyssä järjestelmässä. Perustietojen hyödyntämisen lisäksi voimme hallita kiinteistönhoitoa, kunnossapitoa ja dokumentointia”
Pyhtään kunta käyttää Buildercomin ohjelmistopalveluita kiinteistöjensä ylläpidon tukena.

Ota yhteyttä, niin palaamme pikaisesti asiaan!